Werkbeleving: meten is direct weten

Werkbeleving,-meten-is-direct-weten,-Solkie,-Groei-door-te-vragen

Werkbeleving gaat over de manier waarop het werk wordt ervaren. Het gaat over enthousiasme, tevredenheid, motivatie en bevlogenheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Als je weet hoe je die kunt positief kunt beïnvloeden, krijg je grip op de inzetbaarheid en prestaties van je werknemers. Dat begint met onderzoek. Want je moet eerst weten hoe de vlag erbij hangt.

 

Waarom onderzoek naar werkbeleving?

Hoewel in de meeste branches een medewerkersonderzoek niet verplicht is, kiezen toch veel organisaties ervoor om periodiek zo’n onderzoek uit te (laten) voeren. Daar liggen uiteenlopende redenen aan ten grondslag. We zetten er hier een aantal op rijtje:

 

Productiviteit

De meeste organisaties voeren een medewerkersonderzoek uit om te achterhalen waar medewerkers enthousiast van worden en waar ze zich aan storen. Want iedereen is ervan overtuigd dat enthousiaste medewerkers productiever zijn en minder vaak uitvallen.

 

Betrokkenheid

Als medewerkers wordt gevraagd wat ze vinden van hun werk en hun werkgever, dan geeft ze dat het gevoel dat hun mening ertoe doet. Het draagt bij aan het gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap met betrekking tot het werk en dat versterkt de betrokkenheid.

 

Legitimatie

Door een medewerkersonderzoek uit te voeren, kan de directie de invloed van beleidskeuzes en maatregelen toetsen. Het biedt betrouwbare informatie over hoe de medewerkers de koers van de organisatie ervaren en dat is een betere legitimatie dan het bekende onderbuikgevoel.

 

Preventie

Met de resultaten van een medewerkersonderzoek krijg je als organisatie waardevolle informatie over waar het mis dreigt te gaan. Je kan dan tijdig ingrijpen of bijsturen om op die manier erger te voorkomen.

 

Communicatie

Een medewerkersonderzoek is ook een middel om normen en waarden die voor een organisatie gelden, onder de aandacht te brengen. Door er vragen over te stellen, vestig je de aandacht op de cultuuraspecten die je als werkgever belangrijk vindt.

 

Verwachtingen

Zitten we nog op één lijn? Met een medewerkersonderzoek kan je toetsen of je medewerkers nog dezelfde verwachtingen hebben over elementaire zaken als het management. Hebben we dezelfde doelen en ambities. Delen we dezelfde omgangsvormen?

 

Onderstroom

Wat speelt er bij de medewerkers? Zijn ze allemaal even gemotiveerd, tevreden met hun taken en verantwoordelijkheden? Voelen ze zich veilig in hun werk. Veel dingen die je niet direct ziet, kunnen in een medewerkersonderzoek naar boven komen.

 

Trends

Hoe ontwikkelt de medewerkerstevredenheid zich in de loop van de tijd. Als je ervoor kiest om periodiek de medewerkerstevredenheid te onderzoeken, kan je de resultaten met elkaar vergelijken om zo trends te signaleren.

 

Hoe vaker, hoe beter?

Werkbelevingsonderzoek is een HR-instrument dat je dus inzet om medewerkers te betrekken bij het beleid en uitvoering van je organisatie en om inzicht te krijgen wat er onder de medewerkers leeft. De frequentie van zo’n onderzoek kan verschillen. Ook de inhoud van een werkbelevingsonderzoek en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, verschilt per organisatie.

Solkie hanteert een frequentie van één keer per maand, op een manier dat medewerkers het prima vinden om eraan mee te werken en directie en HR precies de informatie krijgen waarop ze beleid en maatregelen kunnen afstemmen.

Meer weten? Probeer het nu zelf of bel Solkie.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?