Preventieve mentale zorg met medewerkersonderzoeken

Preventieve mentale zorg met medewerkersonderzoeken
Solkie en MindSign werken samen in hun streven naar fitte en betrokken medewerkers.

MindSign is dé specialist op het gebied van mentale gezondheid. Solkie is expert in vooruitstrevend  medewerkersonderzoek waarmee je op operationeel niveau tussentijds kunt bijsturen.

MindSign zorgt ervoor dat mentale gezondheid bespreekbaar wordt op de werkvloer. Zij biedt een scala aan preventieve interventies en is daarnaast in staat om medewerkers met mentale klachten in een tijdsbestek van ongeveer 5 maanden duurzaam weer ‘op de rit’ te krijgen. MindSign laat zien dat mentale ondersteuning resultaatgericht en menselijk kan zijn.  

Solkie weet middels maandelijkse metingen veranderingen van medewerkersbeleving te monitoren. Met de onderzoeksresultaten zijn medewerkers, managers, directie en bestuur in staat om direct bij te sturen. Vroeger kwamen mentale uitdagingen van medewerkers bij normaal medewerker onderzoek niet in beeld. 

Een nieuw ontwikkelde functionaliteit stelt Solkie in staat om medewerkers met beginnende mentale klachten tijdig te signaleren.

Door hen anoniem aan MindSign te koppelen kan er binnen 24 uur op ininatief van de medewerker direct passende hulp geboden worden. 

Hiermee voorkom je (langdurig) verzuim.

Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?