Wat is HRD, SOlkie, Groei door te vragen

Wat is HRD?

Wat is HRD? HRD staat voor Human Resource Development of te wel de ontwikkeling van de menselijk capaciteit van een organisatie. Ook wel opleiden en trainen van medewerkers genoemd.   Veel organisaties hebben een HRD medewerker en er zijn zelfs HRD afdelingen en vallen vaak onder HR afdelingen. Je vindt ze onder verschillende namen; organisatieontwikkeling,…