Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding-bereken

Transitievergoeding zelf berekenen

Vanaf 1 januari 2020 heeft je medewerker vanaf de eerste dag dat de arbeidsovereenkomst ingaat, recht op een transitievergoeding bij ontslag. De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

 1. Medewerkers krijgen 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
 2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
  Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

 

Wil je bloeiende medewerkers zodat je niet hoeft te snoeien?

Door gericht te sturen op onderwerpen die zorgen dat werknemers blijven groeien en bloeien voorkom je onnodig snoeiwerk. Stuur dus op basis van actuele resultaten. Meet daarom maandelijks laagdrempelig de werkdruk, bevlogenheid en betrokkenheid op een leuke en interessante manier voor medewerkers.

Probeer het nu zelf uit.

 

Maximale hoogte transitievergoeding

De vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal € 94.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 94.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris

 

Ziekte en berekening transitievergoeding

Was je medewerker arbeidsongeschikt voordat hij/zij werd ontslagen of op het moment van het ontslag? Dan heeft dit geen gevolgen voor de arbeidsduur. En ook niet voor de hoogte van de basis bruto maandsalaris. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt dus uitgegaan van het normale, laatstverdiende bruto maandsalaris.

 

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die je als werkgever hebt, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en je werknemer gedurende deze periode bent vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.

Heeft je als werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt hebt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze kosten in overleg met transitievergoeding in mindering worden gebracht.

Voor het in mindering kunnen brengen van kosten op de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

 • Als werkgever heb je de kosten gespecificeerd en de werknemer hierover geïnformeerd.
 • De werknemer heeft vooraf schriftelijk ingestemd het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding.
 • De kosten zijn gemaakt door werkgever.
 • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer.
 • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht. Dit is anders als u en uw werkgever een langere opzegtermijn afspreken en u in deze periode bent vrijgesteld van werk.
 • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor deze zijn gemaakt.
 • De kosten komen in mindering op dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna.
 • De kosten kunnen niet elders door de werkgever worden gedeclareerd.
 • De kosten kunnen niet op de werknemer verhaald worden via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Voor duale opleidingen gelden een aantal van deze voorwaarden niet. Het gaat om opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en duale opleidingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Bekijk de voorwaarden voor duale opleidingen in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

Let op: de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen die tijdens het dienstverband zijn gemaakt voor scholing wordt verruimd. De wijziging gaat in de loop van 2020 in. Op dit moment kan de werkgever alleen kosten in mindering brengen op de transitievergoeding die zijn gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie. Na de verruiming kunnen onder voorwaarden ook kosten die zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer in een andere functie binnen de organisatie van de werkgever te vergroten in mindering worden gebracht.

 

Transitievergoeding in termijnen

Kan je als werkgever de transitievergoeding niet in 1 keer betalen, omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kan je er voor kiezen die in termijnen te betalen, verspreid over maximaal 6 maanden.

Betaal je als werkgever de transitievergoeding in termijnen? Dan ben je wel steeds wettelijke rente verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van het contract. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

 

Geen gedoe en daardoor geen transitievergoedingen

Geen gedoe met medewerkers die niet vooruit willen en niet verder ontwikkelen? Meet en stuur maandelijks bij op onderwerpen zoals feedback geven, bevlogenheid en betrokkenheid.

Probeer het nu zelf uit.

DISCLAIMER

De website www.solkie.nl tracht alle erin opgenomen informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan niet gegarandeerd worden dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig blijft. Wanneer de auteur verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan overgaan tot verbetering of aanvulling. De auteur behoudt zich het recht om op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen

Solkie B.V., noch de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Solkie B.V., noch de auteur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site www.solkie.nl

 

Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?