Organisatiestructuur-Nog-van-deze-tijd,-Solkie,-Groei-door-te-vragen

Organisatiestructuur… Nog van deze tijd?

Organisatiestructuur… Nog van deze tijd?   Een organisatiestructuur is een systeem dat weergeeft hoe bepaalde activiteiten zijn ingericht om de doelen van een organisatie te bereiken. Deze activiteiten kunnen regels, rollen en verantwoordelijkheden omvatten. Ook is in een organisatiestructuur bepaald hoe de communicatie tussen niveaus binnen de organisatie verloopt. De vraag is of het denken…

Wat is HRD, SOlkie, Groei door te vragen

Wat is HRD?

Wat is HRD? HRD staat voor Human Resource Development of te wel de ontwikkeling van de menselijk capaciteit van een organisatie. Ook wel opleiden en trainen van medewerkers genoemd.   Veel organisaties hebben een HRD medewerker en er zijn zelfs HRD afdelingen en vallen vaak onder HR afdelingen. Je vindt ze onder verschillende namen; organisatieontwikkeling,…