Strategische personeelsplanning in gehandicaptenzorg

Strategische-personeelsplanning-in-gehandicaptenzorg,-Solkie-groei-door-te-vragen

De gehandicaptenzorg in Nederland kenmerkt zich door grote diversiteit: een veelheid aan zorgvormen voor een veelheid aan mensen. En wat deze mensen delen is, in brede zin, ‘een beperking’, of meerdere beperkingen tegelijkertijd. En die beperkingen zorgen ervoor dat zij niet zomaar mee kunnen doen aan de maatschappij, aan het gewone leven.

Die veelheid aan zorgvragen maakt maatwerk een belangrijk onderdeel van het werken in de gehandicaptenzorg. Voor maatwerk is de relatie tussen medewerker en cliënt ontzettend belangrijk en dat vraagt een stevig repertoire aan ‘soft skills’. Tegelijkertijd zien we dat de branche af wil van het overwegend zachte imago en op zoek is naar stevigheid op het vlak van meer kennis, onderbouwing, kwaliteit en professionaliteit. Maar hoe zorg je dat je over voldoende gekwalificeerd personeel kunt beschikken? Strategische personeelsplanning is dan onontbeerlijk.

 

Beleid

Strategische personeelsplanning begint met beleid. Duidelijke organisatiedoelstellingen die zijn opgesteld vanuit een visie geven kaders en richting aan strategische personeelsplanning. Daarin staan de specifieke behoeften voor zorg aan mensen met een handicap vanzelfsprekend centraal.

 

Kennis en vaardigheden

Zorg voor mensen met een handicap vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en gedragseigenschappen. Dat gaat verder dan soft skills als empathie, geduld en communicatie. Werken met mensen met een handicap is ook mentaal en fysiek belastend. Alleen als je beschikt over de juiste opleiding en technische vaardigheden in de benadering en zorg van mensen met een handicap, kun je hier ook op de langere termijn mee omgaan.

 

Werving en selectie

In plaats van medewerkers te zoeken die volledig aan een specifiek functieprofiel voldoen, ga je in een krappe arbeidsmarkt voor mensen die vakbekwaam zijn, passie hebben voor de sector en gemotiveerd zijn om te leren. Door medewerkers met een ruimer profiel te werven, vergroot je tegelijkertijd de flexibiliteit en inzetbaarheid van je medewerkers.

 

Boeien en binden

Creëer een werkomgeving waarin werken en leren hand in hand gaan. Stimuleer dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun persoonlijke ambities te verwezenlijken. Investeer in opleiding en training en biedt tegelijkertijd flexibele werktijden voor een duurzame balans tussen werk en privé.

 

Functiemobiliteit

Bied binnen de ruimte van je organisatie mogelijkheden om van baan te veranderen. Groei en ontwikkeling hoeft niet altijd verticaal. Medewerkers die breed inzetbaar zijn, maken je organisatie flexibel en bieden keer op keer een frisse blik op processen en procedures binnen afdelingen. Het houdt medewerkers gemotiveerd en betrokken.

 

Talentplanning

Strategische personeelsplanning betekent ook dat je weet op welke sleutelposities je in de toekomst behoefte hebt aan gekwalificeerde mensen. In plaats van deze te werven als er een vacature ontstaat, kan je deze posities invullen door talentvolle medewerkers intern op te leiden, zodat je ze kan laten doorstromen zodra de gelegenheid zich voordoet.

 

Ambassadeursnetwerk

Neem je medewerkers en cliënten mee in de toekomstplannen van je organisatie. Zo weten ze waar hun eigen kansen liggen, maar ook kunnen ze zelf input leveren voor je toekomstig beleid. Maak van alle betrokkenen ambassadeurs van je organisatie.

 

Waardevolle beleidsinformatie

Naast de bovengenoemde onderdelen van strategische personeelsplanning is het integreren van pulse metingen een innovatieve manier om de effectiviteit van beleid in de gehandicaptenzorg te verhogen. Pulse metingen zijn korte, regelmatige enquêtes die snel inzicht geven in de stemming, betrokkenheid en behoeften van medewerkers. Je kunt ze als volgt inzetten:

  •         Feedback over werkomstandigheden: Pulse metingen bieden real-time feedback over de werkomstandigheden en het welzijn van het personeel. Dit is cruciaal in een sector waar de emotionele en fysieke belasting hoog kan zijn.
  •         Meten van trainingseffectiviteit: Na trainingen en ontwikkelingsprogramma’s kunnen pulse metingen worden gebruikt om de impact en effectiviteit ervan te beoordelen.
  •         Betrokkenheid en tevredenheid: Regelmatige metingen helpen bij het monitoren van medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid. Dit is belangrijk voor het behoud van personeel en het aantrekken van nieuw talent.
  •         Identificeren van trends en problemen: Door trends en problemen vroegtijdig te identificeren, kunnen je als organisatie proactief handelen om de werkomgeving te verbeteren.
  •         Stimuleren van open communicatie: Het gebruik van pulse metingen stimuleert een cultuur van openheid en continue feedback, wat essentieel is voor een gezonde werkomgeving.
  •         Afstemmen van beleid op medewerkersbehoeften: De inzichten uit pulse metingen kunnen worden gebruikt om het beleid gericht op strategische personeelsplanning beter af te stemmen op de werkelijke behoeften en wensen van het personeel.

Wil je meer weten over pulse metingen? Bel Solkie. Groei door te vragen.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?