, , ,

74 ideeën voor meer medewerkersbetrokkenheid en medewerkersbevlogenheid

74-ideeën-voor-meer-medewerkersbetrokkenheid-en-medewerkersbevlogenheid,-Solkie,-Groei-door-te-vragen

Hoe meer medewerkers zich betrokken voelen bij hun organisatie en bevlogen aan het werk gaan, des te beter. Betrokken en bevlogen werknemers zijn productiever en verzuimen minder. Ze leveren dus meer op tegen lager kosten. Daarnaast fungeren ze als ambassadeur voor je organisatie. Hun enthousiasme draagt bij aan een positieve werksfeer en zorgt ervoor dat meer mensen graag bij jouw organisatie willen werken. Dus aan de slag met medewerkersbetrokkenheid en medewerkersbevlogenheid. In dit artikel krijg je 74 ideeën aangereikt. Ik hoop die 75e van jou te krijgen in je feedback.

 

Normen en waarden

 1. Stel een aantrekkelijk en toegankelijk boekje samen over de normen en waarden van je organisatie, met sprekende voorbeelden van do’s en dont’s en alle spelregels overzichtelijk op een rijtje.
 2. Wees duidelijk in het beleid ten aanzien van integriteit, diversiteit en inclusie. Draag het uit, geef elke afdeling training en neem het mee in het on-boardingprogramma.
 3. Wees helder in je beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
 4. Werk met (sociaal) mentorschap voor elke nieuwe medewerker. Van collega’s en de leidinggevende leren ze hoe ze hun werk moeten doen; van de mentor hoe het werkt in de organisatie. De mentor is van een andere afdeling (kruisbestuiving).
 5. Maak duidelijk wie de vertrouwenspersoon is voor de organisatie en laat diegene zich jaarlijks persoonlijk presenteren.
 

Creativiteit en innovatie

 1. Organiseer een wedstrijd voor innovatieve ideeën. Zo’n wedstrijd is een mooie manier om medewerkers te betrekken bij innovatie en ze daarin actief mee te laten werken. Natuurlijk zijn er aantrekkelijke prijzen.
 2. Bied alle medewerkers een brainstormworkshop. Om het maximale resultaat te halen uit een brainstormsessie, moet je op de hoogte zijn van een aantal spelregels en technieken. Het werkt efficiënt als iedereen die kent.
 3. Plaats op alle afdelingen ideeënborden, waar medewerkers hun tips en suggesties voor verbetering van arbeidsomstandigheden en werkprocessen achter kunnen laten. Zorg dat je regelmatig in je interne communicatie aandacht besteed aan de input en wat er concreet mee is gedaan.
 4. Organiseer snelkookpansessies of een innovatielab, waarin ruimte is voor brainstormsessies, experimenten en kruisbestuiving tussen afdelingen. Breng het regelmatig onder de aandacht en laat ook zien wat het oplevert.
 5. Werk met een uitdaging van de maand of het kwartaal. Deel een probleem waar je als organisatie mee te maken hebt en daag iedereen uit om met oplossingen te komen. Ook hier is communicatie key. Houd het warm, deel de resultaten en beloon waardevolle ideeën.
 6. Bied alle medewerkers een workshop Powerpoint, Prezi of Mindmap aan, waardoor iedereen binnen de organisatie innovatieve ideeën op een professionele manier kan presenteren.
 7. Organiseer een schrijfwedstrijd over een onderwerp dat je organisatie bezighoudt, zoals thuiswerken, verduurzamen of het aantrekken van nieuwe mensen.
 8. Maak van een bedrijfsuitje een creatieve dag, door medewerkers een schilderworkshop te geven, waarna ze zelf aan de slag kunnen met een levensgroot schilderij voor in de centrale hal of een schilderij per afdeling.
 9. Richt een aantal creatieve hoeken in waar medewerkers met elkaar kunnen brainstormen. Voorzie het van middelen en materialen die dit proces ondersteunen en creativiteit stimuleren. 
 10. Organiseer jaarlijks een week van de innovatie, waar trends en ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen de branche worden gepresenteerd. Nodig externe sprekers uit.
 11. Stimuleer het verbreden van de horizon en het zoeken naar meer kennis en nieuwe technologie met een virtuele, online speurtocht op het internet.

Samenwerking en teambuilding

 1. Begin de week op elke afdeling met een vliegende start: een kort werkoverleg per team waarin de week ervoor wordt geëvalueerd en de doelen, taken en bijzonderheden voor de komende week en maand worden doorgenomen.
 2. Bied afdelingen en teams opleiding, training of coaching aan met betrekking tot samenwerking en teambuilding.
 3. Stimuleer intercollegiaal werken, waarbij medewerkers van verschillende teams of afdelingen samen aan de slag gaan in een project of met een specifieke uitdaging.
 4. Creëer een gezonde competitie door verschillende teams tegen elkaar te laten strijden om hetzelfde doel te bereiken (bijvoorbeeld hoogste klantwaardering).
 5. Geef ruimte en budget aan een personeelsvereniging of evenementencommissie voor borrels, activiteiten en uitjes.
 6. Stimuleer de wekelijkse team- of afdelingsborrel en wissel dit af en toe af met een bedrijfsborrel.
 7. Organiseer wedstrijdjes (pooltjes) rondom evenementen, zoals het Songfestival, de Tour de France of een WK. Iedereen voorspelt de uitslagen en de winnaar krijgt de eeuwige roem en een mooie prijs.

Opleiding en ontwikkeling

 1. Stel een opleidingsprogramma op waarmee voor elke medewerker duidelijk is welk aanbod er is qua opleiding en training, wat de kosten zijn, wat de tijdsbelasting is en voor wie het is bedoeld.
 2. Biedt voor leidinggevenden ontwikkelingsprogramma’s aan met betrekking tot managementvaardigheden en leiderschap.
 3. Bied ook trainingen en workshops aan die indirect met het werk hebben te maken, zoals snellezen, mindfulness, effectief vergaderen of communicatieve vaardigheden.
 4. Introduceer 360° feedback voor iedereen in de organisatie, zodat medewerkers hun collega’s en leidinggevende kunnen beoordelen.
 5. Biedt kennis en vaardigheden in kleine porties aan, zodat medewerkers gemakkelijk stappen kunnen maken in hun persoonlijke ontwikkeling (micro-educatie).
 6. Geef medewerkers de mogelijkheid om zelf een project op te starten en daarin zelf ook verantwoordelijkheid te nemen over tijd, budget en resultaat.
 7. Bied universele ondersteuning op aanvraag, voor elke medewerker. Deze algemene ondersteuning helpt een medewerker veder als hij/zij vastloopt in het werk of werkverhoudingen.

Zingeving en verantwoordelijkheid 

 1. Wees duidelijk in hoe je als organisatie aankijkt tegen je eigen rol in de maatschappij, je visie op duurzaamheid en de toekomst en je invulling geeft aan je sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wees daarin transparant en consequent.
 2. Vertaal de doelstellingen van de organisatie naar afdelingen en teams tot operationele doelen, taken en verantwoordelijkheden op individueel niveau voor elke medewerker. Zorg dat deze doelen niet alleen ambitieus, maar ook aantrekkelijk en realistisch zijn.
 3. Biedt elke medewerker elke maand een feedbackgesprek aan.
 4. Betrek medewerkers in besluitvorming door over belangrijke onderwerpen en keuzes door middel van open vragen of een poll medewerkers om hun mening te vragen. En koppel terug wat ermee is gedaan.
 5. Organiseer open kennisfora, waarin iedereen die dat wil, kan meedenken en meepraten over specifieke onderwerpen, thema’s en vraagstukken.
 6. Bied medewerkers de kans om deel te nemen aan maatschappelijke projecten die aansluiten bij de missie en visie van de organisatie
 7. Adopteer als organisatie een maatschappelijk doel en organiseer jaarlijks met alle medewerkers een activiteit om een bijdrage te leveren, zoals zwerfvuil opruimen of ouderen verzorgen.

Communicatie en inspiratie

 1. Communiceer de doelen, inspanningen en resultaten van de organisatie. Zorg dat iedereen weet wat de doelen zijn voor een jaar en houd ze op de hoogte van de voortgang. Leg ook tegenvallers uit en maak er inspirerende leermomenten van.
 2. Communiceer jaarlijks ook de voortgang en resultaten in relatie tot maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
 3. Stimuleer open deur beleid, zodat management en leidinggevende “altijd” voor iedereen toegankelijk zijn, zonder drempels.
 4. Regel een maandelijkse kennislunch, waarbij directie en management antwoord geven op alle vragen en toelichting geven op beleid.
 5. Elk kwartaal een zeepkist-sessie in de centrale hal, waarbij de algemeen directeur een inleiding houdt van 5 minuten en daarna nog 10 minuten vragen van medewerkers beantwoordt.
 6. Nodig regelmatig een externe spreker uit om medewerkers te prikkelen, te inspireren en te motiveren. Deze kennissessies kunnen vakinhoudelijk zijn, maar ook gaan over de manier van denken of werken.
 7. Deze kennissessies kan je ook intern organiseren, door medewerkers van verschillende afdelingen aan elkaar te laten presenteren waar ze mee bezig zijn en voor welke uitdagingen ze nog staan.
 8. Stimuleer de lerende organisatie door enerzijds bijzondere prestaties in het zonnetje te zetten, maar ook aandacht te geven aan ultieme leermomenten. Fouten maken mag, of moet zelfs.
 9. Maak gebruik van het intranet door succesverhalen te delen. Verhalen waarbij medewerkers zelf vertellen hoe ze het verschil maken voor hun team, de afdeling of de organisatie.
 10. Maak gebruik van het intranet om regelmatig inspirerende vragen te stellen aan medewerkers, zoals wat is jouw persoonlijk doel voor deze week of op welke manier heb jij deze week iets betekend voor je collega?
 11. Stel een interne nieuwsbrief op en zorg dat deze met regelmaat uitkomt (wekelijks, maandelijks of elk kwartaal).

Gezondheid en vitaliteit

 1. Zorg dat de werkplekken voldoen aan alle eisen voldoen op het gebied van veiligheid, ergonomie en welzijn. Richt ze sfeervol in met voldoende (dag)licht en veel groen.
 2. Bied mogelijkheden voor sport en beweging tijdens en buiten werktijd. Stimuleer lunchwandelen, geef korting op een sportschoolabonnement en organiseer uitjes waar beweging in zit.
 3. Geef gratis fruit uit het seizoen. Zorg dat het voor iedereen zichtbaar en beschikbaar is.
 4. Biedt een gezond en gevarieerd aanbod in de bedrijfskantine of restaurant
 5. Stel een lifestylecoach ter beschikking die medewerkers kan adviseren en ook kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld een yogaklas, fysiotherapeut of diëtist.
 6. Bied, naast een auto van de zaak, de fiets van de zaak als een aantrekkelijk alternatief.
 7. Doe mee met sponsorevenementen om samen geld in te zamelen voor een goed doel door te wandelen, te fietsen of te zwemmen.
 8. Vergeet de jaarlijkse sportdag niet, met of zonder partners, met allerlei gezellige toernooitjes.
 9. Denk ook aan ontspannende activiteiten voor de minder atletische medewerkers, zoals kaarten, dammen, schaken, gamen of darten.
 10. Organiseer jaarlijks een welnessdag, waarop medewerkers kennis kunnen maken met andere vormen van ontspanning, zoals yoga en meditatie en ook een mindfulness-training kunnen volgen.
 11. Zorg voor stilteplekken in de organisatie, waar je in stilte kunt werken, maar ook even voor jezelf kunt mediteren.

Werk en privé

 1. Geef medewerkers de mogelijkheid om (voor een deel) zelf hun werk in te delen, door flexibele werktijden aan te bieden en verlof te kunnen kopen of verkopen.
 2. Faciliteer thuiswerken en maak er binnen de organisatie goede afspraken over, zodat iedereen op de hoogte is van de rechten, plichten en spelregels.
 3. Betrek het thuisfront bij je organisatie door ze uit te nodigen voor sommige uitjes en evenementen, zoals Sinterklaas, sportdag, een barbecue of open dag.
 4. Organiseer een jaarlijkse ouder-kind dag en laat medewerkers hun kind(eren) meenemen naar het werk. Of regel een speurtocht of vossenjacht voor ze door het bedrijf.
 5. Bied een beleving aan als Kerstcadeau, die aansluit bij de belevingswereld van de organisatie.

Waardering en beloning

Biedt medewerkers een marktconform salaris en benchmark dit jaarlijks met de branche en binnen de regio

 1. Biedt extra’s, zoals een 13e maand of prestatiebonussen aan in een cafetariasysteem. Het kan voor bepaalde medewerkers bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om vrije tijd te kopen in plaats van extra geld of juist vrije dagen in te ruilen voor wat extra geld.
 2. Zorg dat als het goed gaat met resultaten van de organisatie, medewerkers daarin meedelen. Maak ook duidelijk dat zo’n extra bonus of uitkering afhankelijk is van het resultaat en dus ieders inspanning
 3. Geld is niet voldoende om je gewaardeerd te voelen. Zorg dat leidinggevenden getraind zijn in het geven van constructieve feedback en complimenten.
 4. Zet medewerkers die iets bijzonders hebben gepresteerd, in het zonnetje tijdens een bijeenkomst of met een interview in het personeelsmagazine.
 5. Geef een bonus voor het aanbrengen van een nieuwe medewerker. Het is vele malen voordeliger dan een personeelsadvertentie en zorgt ervoor dat medewerkers hun enthousiasme voor je organisatie delen met de buitenwereld.
 6. Geef een bonus voor het idee dat in een jaar de grootste kostenbesparing heeft opgeleverd.
 7. Geef een bonus voor het idee dat het meest heeft bijgedragen aan verduurzamen.
 8. Geeft een bonus voor het idee dat de verkoop het meest heeft gestimuleerd.
 9. Geef een bonus voor het idee dat de arbeidsomstandigheden het meest heeft verbeterd.

Monitoren van medewerkersbetrokkenheid en medewerkersbevlogenheid

Alleen door te meten weet je wat aandacht nodig heeft. Meet frequent, zodat je seizoensinvloeden uitsluit en weet wat het effect is van een bepaalde maatregelen of activiteiten. Frequent meten hoeft niet kostbaar of moeilijk te zijn. Het is een kwestie van goed organiseren en implementeren. Daarna komt het aan op consequent uitvoeren en constructief, organisatie-breed aan de slag gaan met de resultaten. Dit is wat je kan doen:

 • Frequente online medewerkers onderzoeken om de tevredenheid, betrokkenheid en behoeften van medewerkers te meten.
 • Prestatie-indicatoren zoals productiviteit, retentie en innovatie.
 • Feedbacksessies waar medewerkers persoonlijk kunnen delen wat de invloed is geweest van verschillende initiatieven op hun betrokkenheid.
 • Exitinterviews om de feedback van vertrekkende medewerkers te analyseren, zodat je inzicht krijgt in de eventuele issues met betrekking tot betrokkenheid.

Het meten van medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid is cruciaal om te begrijpen welke initiatieven effectief zijn en welke gebieden verbetering behoeven. Juist het combineren van verschillende meetmethoden geeft je een helder beeld van hoe je initiatieven de organisatie beïnvloeden. Neem directie en management proactief mee in je initiatieven, resultaten en maatregelen.

 
 
 
 
Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?