,

Autonomie, het werkt!

Autonomie, het werkt!, Solkie, Groei door te vragen

Toen Google het programma ‘20% Tijd’ introduceerde, leidde dat tot opzienbarende resultaten. Werknemers kregen de ruimte om een dag in de week aan hun eigen projecten te werken, met als voorwaarde dat de resultaten eigendom van Google zouden blijven. Het leverde Google een schat aan waardevolle producten op, waaronder Gmail. Een andere Amerikaanse grootmacht, 3M, heeft een vergelijkbare casus. Ook daar kregen werknemers 15% van hun tijd de vrijheid om te ontwikkelen wat ze maar wilden. Het zette de chemicus Art Fry ertoe de wereldberoemde Post-it uit te vinden.

 

Als werknemers de mogelijkheid krijgen om vaker zelf te kiezen wanneer ze werken, waaraan ze werken en met wie ze werken, dan heeft dat meer effect op ze dan opslag. Althans, dat is wat Daniël Pink beweert in zijn bestseller Drive. Om zijn uitspraak te onderbouwen, refereert hij aan een onderzoek onder 320 MKB-bedrijven, waarvan de helft top-down wordt aangestuurd en de andere helft een hoge mate van autonomie toekent aan de werknemers. Bij deze laatste groep bleek de zowel de groei in omzet als winst drie- tot viermaal groter dan bij de eerste.

 

Autonomie is geen anarchie

Als we het hebben over autonomie in het werk, dan is dat iets anders dan dat iedereen maar doet waar hij of zij zin in heeft. In een organisatie waar mensen autonoom kunnen werken, geeft het bedrijf de kaders aan waarbinnen medewerkers zelfstandig kunnen werken en waarover ze kunnen beslissen. Binnen die grenzen kunnen medewerkers dan zelf hun mate van autonomie kiezen. Niet iedereen heeft daar evenveel behoefte aan.

 

Autonomie is niet asociaal

Autonomie betekent ook niet dat je volledig geïsoleerd werkt, zonder supervisie of collega’s. In een goed geleide organisatie krijgen autonome medewerkers goede begeleiding van leidinggevenden en zijn er duidelijke procedures en handleidingen. Autonoom werken is dus iets anders dan gebrek aan leiderschap, begeleiding of aandacht voor mensen.

 

Het wát staat centraal

In autonoom geleide organisaties gaat het minder om hoe iets wordt gedaan, maar is het resultaat wat telt. Medewerkers zijn op die manier vrijer in hun keuze en dat maakt ze over het algemeen gelukkiger, meer betrokken bij hun werk, productiever en ze hebben minder de neiging weg te gaan. Allemaal voordelen en zeker in deze tijd, waarin de arbeidsmarkt krap is en het belangrijk is om goede mensen binnen te houden, erg waardevol.

 

Hoe stimuleer je autonomie?

In dit blog bieden we je zes manieren om autonoom werken binnen je organisatie te faciliteren en te stimuleren:


1. Fouten maken mag!

Management dat medewerkers in de nek zit en fouten alleen kritisch benadert, is destructief voor eigen initiatief en betrokkenheid van medewerkers. Van fouten leer je het meest. Als je wilt dat je medewerkers zich ontwikkelen en groeien, hoort fouten maken erbij.


2. Huur een andere cultuur!

Als de medewerkers in je organisatie niet zo gemakkelijk uit zichzelf veranderen, kan het handig zijn om tijdelijk externen in te huren, die laten zien wat autonoom werken is en welk gedrag daarbij hoort. Goed voorbeeld doet goed volgen.


3. Werk aan vertrouwen!

Vertrouwen werkt twee kanten op. Een medewerker moet zijn leidinggevende vertrouwen en het vertrouwen krijgen van de leidinggevende. Alleen in die onderlinge verstandhouding krijgt autonoom werken de ruimte. Lees ook het blog over het opbouwen van vertrouwen.


4. Voorkom keuzestress!

Keuzevrijheid is een kenmerk van autonoom werken. Dat wil niet zeggen dat die keuzes onbeperkt zijn. Duidelijke grenzen waarbinnen de keuzes kunnen worden gemaakt, gecombineerd met heldere doelstellingen, zijn voorwaarden voor een succesvolle autonomie. En zoals Jules Deelder al verwoordde: ‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even zo groot als erbuiten.’


5. Maak mensen verantwoordelijk en eigenaar!

Als je medewerkers verantwoordelijkheid geeft en ze hebben het gevoel dat hun taken of doelstellingen ook daadwerkelijk van henzelf zijn, voelen ze zich betrokken en zullen ze er alles aan doen om die taken tot een goed einde te brengen en hun doelen te halen. Het werk wat ze doen heeft dan betekenis


6. Faciliteer je medewerkers!

Zorg ervoor dat je medewerkers over de hulpmiddelen beschikken die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren en om zich te ontwikkelen. Denk aan materialen, techniek, kennis en coaching. Als een medewerker het gevoel heeft dat jij in hem of haar investeert, draagt dat bij aan het vertrouwen van die medewerker en de betrokkenheid bij de organisatie.

Als je wilt weten of de veranderingen die je aanbrengt in de aansturing van je organisatie, ook daadwerkelijk effect hebben op je medewerkers, dan kan je dat frequent meten. Met de online tool van Solkie heb je altijd de vinger aan de pols van je medewerkers en weet je precies hoe het staat met werkdruk, werkgeluk en… autonomie.

Meer weten? Mail info@solkie.nl of bel 06-45199325

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?