,

Positieve psychologie in de praktijk

Psychologie is een nog jonge wetenschap, die nog steeds volop in ontwikkeling is. Een van de nieuwste stromingen is positieve psychologie. Binnen deze stroming doen psychologen onderzoek naar alles wat bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Dat kan gaan om omstandigheden, maar ook om bepaalde technieken die zorgen voor positieve gedachten en gevoelens als plezier, succes, geluk, liefde, genegenheid en empathie.

Je zou kunnen stellen dat positieve psychologie het tegenovergestelde is van hetgeen de meeste mensen met psychologie associëren. Want als je zegt dat je naar een psycholoog gaat, verwacht de ander dat je problemen hebt op het mentale vlak. Het gaat dan om negatieve dingen als somberheid, depressie of ongewenste gedragsafwijkingen, als angsten of fobieën. Bij positieve psychologie gaat het juist om de positieve gedachten en emoties die dan ook niet als een probleem worden ervaren.

Welbevinden

Bij positieve psychologie staat het welbevinden van de mens dus centraal. Interessant voor elke werkgever en HR professional, want inmiddels is het voor iedereen wel duidelijk dat als mensen met plezier hun werk doen, ze minder vaak ziek zijn en beter presteren. Lees hiervoor de verschillende blogs op deze website. Welbevinden is een term waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen, maar wat is het precies? Volgens het Trimbos Instituut wordt het welbevinden van mensen onder meer bepaald door de mate van doelgerichtheid, persoonlijke ontwikkeling, autonomie, controle over je omstandigheden, zelfacceptatie en verbinding met je sociale omgeving.


Positieve psychologie en het MTO

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een voorde hand liggend instrument om in kaart te brengen hoe het is gesteld met het welbevinden van medewerkers. Je kan in de vragenlijst de kennis van positieve psychologie eenvoudig toepassen. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien hoe je dat aanpakt en geven we een toelichting op de achtergrond van de vraag.


Flow

Op welke momenten of bij welke werkzaamheden ga je helemaal in je werk op, vliegt de tijd en vergeet je bij wijze van spreken alles om je heen?

Deze vraag is gebaseerd op het bekende onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. In zijn boek ‘De weg naar flow’ beschrijft hij wat er nodig is om volledig op te kunnen gaan in je werk. In plaats van negatieve associaties met werk als angst en stress laat hij zien hoe werk ons juist een positief gevoel kan opleveren. Wat daar onder meer voor nodig is, zijn een duidelijk doel en een goede balans tussen uitdaging en capaciteit.


Zingeving

Op welke manier draagt jouw werk bij aan het grotere geheel?

Werk is meer dan alleen het genereren van inkomen. Op het moment dat je doorziet welke meerwaarde je werk heeft voor je bedrijf, de maatschappij of het leven van anderen, is je beloning groter dan het maandelijkse salaris. Een horecamedewerker draagt bij aan een leuke middag of avond van de gasten, een schoonmaker zorgt ervoor dat anderen in een opgeruimde, schone omgeving kunnen werken of leven. Het hoeft dus niet groots en meeslepend te zijn. Ook kleine dingen kunnen het verschil maken voor anderen. Dat besef geeft voldoening en biedt zingeving aan werk.


Succesvol zijn

Welke doelen heb je gesteld en welke stappen heb je gezet om die doelen te bereiken?

Voor een accountmanager die zijn of haar omzettarget haalt en daarmee een bonus binnenhaalt, is een doel heel concreet en het succes bijna tastbaar. Maar ook voor alle anderen binnen een organisatie is het waardevol om doelen te stellen en een plan te maken hoe die doelen kunnen worden behaald. Door in die plannen piketpaaltjes te slaan, kunnen op weg naar het doel al successen worden gevierd. Dat inspireert jezelf en mogelijk ook anderen en het motiveert om door te gaan.


Sociaal netwerk

Wat doe je om vriendschappelijke banden op te bouwen en te onderhouden met collega’s?

Vriendschappelijke betrekkingen op het werk dragen bij aan plezier en samenwerking. Ook dragen ze bij betrokkenheid en verbondenheid. Je laat je bevriende collega’s niet in de steek en helpt ze als dat nodig is. Vriendschap zorgt ook voor veerkracht bij mensen. Veranderingen binnen de organisatie kan je gemakkelijker aan als je jouw ervaringen of emoties op persoonlijk niveau kan delen met een collega. Je binding met de organisatie wordt sterker, want het gaat tenslotte om mensen, en daarmee groeit ook je loyaliteit.


Werkplezier

Wat draagt bij aan plezier in je werk? En hoe zou het nog beter kunnen?

Plezier werkt. Mensen die met plezier naar hun werk gaan, presteren beter en vallen minder vaak uit. Daarnaast zijn medewerkers die met plezier hun werk doen, ambassadeurs van de organisatie. Ze dragen een positief beeld uit en helpen proactief mee om vacatures ingevuld te krijgen. Maar wat zorgt precies voor het werkplezier. De werkplek, de collega’s, de manager, de fijne kantine, de regelmogelijkheden? Je komt er alleen achter door het te vragen en daarna door te vragen.

Positieve psychologie kan enorm veel betekenen voor het verbeteren en bewaken van het welbevinden van medewerkers. Door regelmatig of eigenlijk continu het welbevinden te monitoren met gericht en laagdrempelig onderzoek onder medewerkers, kom je er achter wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op het welbevinden. Solkie heeft de kennis en techniek om positieve psychologie toe te passen in continu medewerkersonderzoek bij organisaties.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?