, ,

Voorbeeld enquête met 7 tips voor goede vragen

Voorbeeld-enquête-met-7-tips-voor-goede-vragen,-Solkie,-Groei-door-te-vragen
Een veel gezochte zoekterm binnen Google is ‘voorbeeld enquête’. Misschien heb je zelf ook op deze woorden gezocht en ben je op die manier hier terecht gekomen. Kennelijk is er veel behoefte aan voorbeelden van vragenlijsten. Toch is elke enquête weer anders en heeft het niet zoveel zin om een voorbeeld vragenlijst te maken. Je hebt er meer aan als je weet aan welke voorwaarden een goede enquête moet voldoen. In dit blog lees je hoe je goede vragen stelt. Want goede vragen vormen de ruggengraat van een goede enquête. Er zijn twee dingen heel belangrijk bij het opstellen van een vragenlijst. Die twee dingen moet je voortdurend voor ogen houden. Als je dat lukt, heb je in beginsel een enquête die werkt en je gaat helpen bij het bereiken van je doel. Het eerste is dat je heel scherp moet hebben wat je wilt weten. Waarom neem je een enquête af? Wat wil je ermee bereiken? Elke vraag die niet bijdraagt aan dat doel, is niet relevant en kan je schrappen. Het tweede is je bij elke vraag te verplaatsen in de respondent. Hoe komt de vraag over? Is de vraag duidelijk? Is de vraag goed te beantwoorden?  

7 tips voor goede vragen

Tip 1: Hou het kort

Niemand houdt van ellenlange teksten. Dat geldt ook voor vragen in een enquête. Als een vraag te lang is, wordt deze moeilijker te begrijpen en is dat kans dat iemand de vraag verkeerd interpreteert of helemaal niet beantwoordt, groter. Dus niet: Een goed klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Tal van onderzoeken laten zien dat als de temperatuur te hoog is, dit ten koste gaat van de productiviteit. Wat zou voor jou een aangename temperatuur zijn om in te werken? Maar wel: Wat vind je over het algemeen van de temperatuur op je werkplek?  

Tip 2: Stel één vraag tegelijk

Dat lijkt misschien een open deur, maar wat we hiermee bedoelen is dat je een eenduidige vraag moet stellen. Een vraag gaat dus altijd over een onderwerp en behandelt ook maar een aspect daarvan. Dus niet: Wat vind je een aangename temperatuur om in te werken in de winter en in de zomer? Maar wel: Wat vind je over het algemeen van de temperatuur op je werkplek?  

Tip 3: Pas je taalgebruik aan

Een vraag die je respondent niet begrijpt, kan hij of zij ook niet (goed) beantwoorden. Vermijd dus moeilijke woorden en ingewikkeld taalgebruik. Formuleer duidelijk, leg uit waar dat mogelijk gewenst is en houd de zinnen kort. Als je twijfelt over je taalgebruik, vraag dan iemand die representatief is voor je doelgroep, om je vragen te lezen. Dus niet: Welke ingrepen of maatregelen zouden het werkklimaat op je werkplek significant kunnen verbeteren? Maar wel: Wat zou de omstandigheden op je werkplek kunnen verbeteren?  

Tip 4: Stel objectieve vragen

Als je wilt dat je respondenten eerlijk en oprecht antwoord geven, stel je geen subjectieve vragen die iemand woorden in de mond leggen of zorgen voor sociaal wenselijke antwoorden. Bijvoeglijke naamwoorden horen dus ook niet thuis in een objectieve vraag. Dus niet: We doen er alles aan om een aangenaam binnenklimaat te creëren. Zie jij eventueel nog verbeteringen? Maar wel: Op welke manier kan het binnenklimaat worden verbeterd?  

Tip 5: Laat alle opties open

Zorg ervoor dat alle antwoorden mogelijk zijn op je vraag en je geen mogelijkheden uitsluit. Je wilt immers een zo compleet en genuanceerd mogelijk beeld krijgen. Dus niet: Als we het binnenklimaat willen verbeteren, kies je dan voor een geautomatiseerde zonwering of airconditioning? Maar wel: Op welke wijze zouden we het binnenklimaat kunnen verbeteren?  

Tip 6: Beperk je tot relevante vragen

Als een respondent zich gaat afvragen waarom bepaalde vragen worden gesteld en vragen niet passen bij het thema van het onderzoek, is de kans groot dat er wantrouwen ontstaat en de respondent afhaakt. Als het nut van een vraag inhoudelijk niet vanzelfsprekend is, maar de vraag wel relevant is voor het onderzoek, zul je de relevantie even moeten uitleggen.  

Tip 7: Houd het aantal vragen beperkt

Manage de verwachtingen van je respondenten. Als je aangeeft dat het invullen van de vragenlijst ongeveer 15 minuten duurt, moet je ervoor zorgen dat het aantal vragen daarop is afgestemd. Liever korter dan langer. Solkie heeft medewerkersonderzoeken die kort zijn en snel te maken zijn. De gemiddelde invultijd per maand is minder dan twee minuten. Het management heeft daarmee maandelijks in kaart hoe het staat met werkdruk, werkplezier e.d. Terwijl medewerkers het interessant en leuk vinden om in te vullen, door onder andere gamification en tips. Probeer het nu zelf uit.
Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?