Millennials helemaal gelukkig maken, #hoedan?

Als we het hebben over een gezonde organisatie, dan gaat het al snel over vitaliteit. Voor de generatie X was het ook al best vernieuwend toen werkgevers proactief gingen investeren in de gezondheid van medewerkers.  Fruit van de zaak en een collectief sportschoolabonnement waren voor het millennium geen vanzelfsprekendheid. Voor millennials is dat anders. Voor hen zijn vitaliteitsprogramma’s een gegeven en verlangen ze meer van hun werkgever.

 

#Hoedan?

 

Vertrouwen

Millennials zijn opgegroeid tijdens de bankencrisis en vervolgens kregen ze te maken met woningnood en studieschulden. De politiek blijkt een onbetrouwbaar instituut, die keer op keer beterschap belooft en vervolgens deze generatie steeds weer teleurstelt. Het wantrouwen jegens instituties is groot. Vandaar dat ze niet snel blind varen op mooie beloftes, maar die altijd gestaafd willen zien met feiten, cijfers of ervaringen van anderen. Millennials zijn de schrijvers en lezers van reviews. Zorg dus als bedrijf dat je feiten en cijfers op orde hebt, als je indruk wilt maken op millennials.

 

Inspirerend leiderschap

De millennial wil zich blijven ontwikkelen en verwacht daarin het nodige van de leidinggevende. Waar de voorgaande generaties gewend waren te denken in lijnmanagement, willen millennials een leidinggevende die als een coach naast ze staat. Onderzoek laat zien dat ze van een leidinggevende een persoonlijke benadering verwachten, met oprechte interesse in wat ze bezighoudt en wat ze drijft. Daarnaast willen ze gerespecteerd en gehoord worden. Hun mening doet ertoe en de leidinggevende is de eerste van wie ze dat binnen de organisatie verwachten.

 

Diversiteit en inclusie

Het individualisme van de jaren ’90 heeft bij de millennials plaatsgemaakt voor een grote betrokkenheid bij milieu en maatschappij. De wereld waarin ze zijn opgegroeid is – mede dankzij internet – ook veel diverser. Wederzijds respect, gelijkheid en inclusie zijn voor hen belangrijke waarden, waarop ze hun keuzes baseren, zowel in privé als in hun werk. Als organisatie betekent dit dat je uitgesproken beleid moet hebben op deze punten. En net zo belangrijk is het dat management en leidinggevenden dit beleid uitdragen. Practise what you preach is het credo. Millennials zijn daar kritisch op.

 

Welzijn

Waar voor babyboomers en generatie X vooral groei in welvaart voorop stond, gaat het millennials meer om het welzijn. Ze willen zich blijven ontwikkelen en ontplooien. Hun werkgever speelt in die ambitie een belangrijke rol; zeker als je weet dat voor millennials de scheiding tussen werk en privé een stuk grijzer is dan bij voorgaande generaties. Maar voor je als werkgever aan komt met allerlei trainingen, cursussen en opleidingsprogramma’s, zul je eerst een aantal andere zaken op orde moeten hebben.

Transparantie

In het verlengde van vertrouwen, verlangen millennials volledige openheid. Ethisch handelen is een voorwaarde voor goed werkgeverschap. Ze willen niet alleen weten waar ze zelf aan toe zijn, maar zijn ook betrokken bij de agenda van de organisatie. Daarmee moeten ze zich kunnen vereenzelvigen, ander wordt het ‘m niet. Als organisatie doe je ze een plezier met een uitgebreid onboarding programma waarin de millennial de tijd en gelegenheid krijgt om kennis te maken met de cultuur en ambities van de organisatie.

Verbeterprogramma’s

Samengevat is het als organisatie wijs om de cultuur, leiderschap en het beleid te toetsen op welzijn, ethisch transparant leiderschap, diversiteit en inclusie. Start gesprekken met leidinggevenden over deze thema’s. Stel verbeterprogramma’s op om deze thema’s aan te pakken waar dat noodzakelijk of gewenst is. Stel communicatieplannen op, zodat de programma’s door de gehele organisatie worden uitgedragen.  En monitor de veranderingen, want veranderen is meestal moeilijk. Solkie kan daarbij helpen door bijvoorbeeld met behulp van PDCA ontwikkeling en groei te monitoren.

 

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?