,

Meetinstrument in de zorg

Een van de grootste problemen in de zorg is dat de zorg niet goed voor zichzelf zorgt. Het gevolg is dat goed gekwalificeerd personeel afhaakt en de sector moeite heeft om voldoende mensen aan te trekken. Het groeiende personeelstekort verergert de problemen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Met de juiste meetinstrumenten kan deze trend worden gekeerd, door op individueel niveau de issues in kaart te brengen en helder te krijgen hoe deze op kleine en grotere schaal kunnen worden aangepakt. In dit blog nemen we een voorzet op issues die met zekerheid spelen in de zorg.

 

Meer betrokkenheid zorgt voor minder vertrek

Onderzoek laat zien dat als mensen zich meer betrokken voelen bij hun werk, hun collega’s en hun cliënten, ze minder snel vertrekken. Dat heeft tot gevolg dat de continuïteit in kennis en ervaring toeneemt, wat de kwaliteit van het werk ten goede komt. Het scheelt aan de andere kant de kosten voor werving, selectie en opleiding. Geld dat kan worden geïnvesteerd in programma’s die de werknemers ten goede komen, zoals interne opleidingen en trainingen. Meer betrokkenheid betekent ook minder uitval in werkroosters, omdat werknemers zich voor elkaar en het werk verantwoordelijk voelen en bereid zijn om zich flexibel op te stellen en eventuele gaten te vullen. Minder uitstroom betekent ook minder inzet van relatief dure uitzendkrachten. Op de vraag hoe je met betrokkenheid aan de slag kan in je organisatie, vertelt dit blog je meer.

 

Meer bevlogenheid zorgt voor hogere kwaliteit

Mensen die bevlogen zijn met hun werk, werken harder, presteren beter en halen er meer voldoening uit. Ook zijn ze zorgvuldiger in het volgen van procedures, controleren hun werk beter en zijn meer bereid om mee te gaan in veranderingen en innovaties. In een sector waar het maken van fouten tot fatale gevolgen kan leiden en waar het nauwlettend volgen van protocollen een noodzaak is, zijn bevlogen medewerkers onmisbaar. Bevlogenheid wordt wel eens toegeschreven aan workaholics, maar dat klopt niet. Daar waar de workaholics vooral extern gemotiveerd worden, zijn de bevlogen medewerkers vooral intrinsiek gemotiveerd. Het verschil tussen moeten en willen. De bevlogen medewerkers hebben plezier in en halen voldoening uit wat ze doen en waarom ze iets doen. Bevlogen medewerkers doorzien het grotere geheel en de rol die ze daarin spelen. Daarom vinden ze het prima om samen te werken, werk over te nemen of werk te delegeren. Dingen waar workaholics enorm moeite mee hebben, omdat ze vanuit een perfectionistisch oogpunt het liefst alles zelf doen. Mee over bevlogenheid lees je hier.

 

Minder werkdruk zorgt voor minder verzuim

Hier gaat het over een bekend en venijnig vicieus cirkeltje. Want waar minder werkdruk voor minder verzuim zorgt, geldt het andersom ook. Het dus maar net welke kant de cirkel opgaat. En eenmaal in gang is het moeilijk te keren. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op de werkdruk die wordt ervaren door mensen. Want waar de een volledig stressloos in een situatie functioneert, komt bij de andere de stoom al uit de oren. Factoren die van invloed zijn op de ervaren werkdruk zijn mate van autonomie, regelmogelijkheden, duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en voldoende kennis en faciliteiten om het werk naar behoren uit te voeren. Alleen al door met deze factoren constructief aan het werk te gaan, zal de ervaren werkdruk doen verminderen. Lees meer over werkdruk en werkstress.

 

Erkenning en waardering zorgt voor meer werkplezier

Plezier werkt, daar is geen speld tussen te krijgen. Medewerkers die plezier hebben in hun werk, zijn betere teamspelers, creatiever in het bedenken van oplossingen, benaderen problemen als uitdagingen en zijn de beste ambassadeurs voor je organisatie. Het is dus slim om te investeren in plezier. Het lastige is dat plezier voor iedereen anders is. Toch valt er in het algemeen wel iets over te zeggen. Zo blijkt dat de sociale samenhang in een organisatie ervoor te zorgen dat mensen zich prettig voelen en daardoor ook meer plezier hebben in hun werk. Als de relatie met collega’s verder gaat dan alleen het werk, er sprake is van oprechte interesse in elkaar en een organisatie voelt als een warme deken, komt dat zeker ten goede aan het werkplezier. Als iemand met plezier hard werkt, goede resultaten haalt, maar er geen aandacht aan wordt geschonken en ook geen waardering voor wordt gegeven, dan is het een kwestie van tijd dat het werkplezier verdwijnt. En dat is zonde! Het lijkt een open deur, maar het gaat juist hier vaak op mis. We geven feedback op alles wat anders of beter moet en vergeten onze waardering uit te spreken over wat juist zo goed gaat. Meer over werkplezier lees je hier.

 

Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor betere kwaliteit

Een leven lang leren is intussen gemeengoed. Onze samenleving, technologie en daarmee ook ons werk verandert zo snel, dat stil blijven zitten geen optie is. Als medewerkers zich blijven ontwikkelen, stelt ze dat in staat om hun werk goed te blijven doen. Training en scholing moeten dan wel gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Dat is meer dan alleen het aanbieden van een pakket met trainingen en opleidingen. Faciliteren betekent ook tijd en energie vrijmaken voor het volgen van de opleidingen. Stimuleren betekent dat persoonlijke ontwikkeling centraal staat in de gesprekkencyclus en het bieden van carrièreperspectieven. Een bijkomend voordeel is dat medewerkers die voldoende groeiperspectief hebben, minder snel geneigd zijn om van baan te wisselen. Wil je meer weten over lerende organisaties? Kijk dan hier.

 

Goede communicatie zorgt voor betere samenwerking

Als medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht, weten ze ook waar ze aan toe zijn. De meeste mensen vinden dat prettig. Als aan jouw doelen worden gesteld die smart zijn geformuleerd en jij hebt die doelen behaald, geeft dat jou voldoening en biedt dat je manager de mogelijkheid om je te belonen met een compliment of bonus. Hetzelfde geldt ook voor teams. Zijn de teamdoelstellingen voor iedereen duidelijk en realiseerbaar, dan zal een team er samen alles aan doen om deze doelstellingen te halen. Zeker als een team weet wat het behalen van die doelen betekent voor het functioneren en resultaat van de organisatie als geheel. Communicatie is hier cruciaal. Tijdig en volledig communiceren zorgt ervoor dat de verwachtingen helder zijn en er ook tijd en ruimte is voor overleg en afstemming. Dat scheelt uiteindelijk veel tijd en voorkomt verwarring en frustratie.

 

Het belang van een goed meetinstrument

Zoals geen mens hetzelfde is, is ook elke organisatie anders. Wat bij het ene bedrijf goed werkt, kan bij een ander bedrijf nauwelijks effect hebben. Om te weten of je op het goede spoor zit om de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers te vergroten, is het belangrijk om continu te kunnen meten op individueel niveau. Alleen op die manier kan je ook verschillen zien in functies, op afdelingsniveau of binnen andere segmenteringen. Solkie biedt zo’n meetinstrument, dat je helemaal naar je organisatie kan inrichten. Wil je daar meer over weten of het een keer proberen?

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?