,

De zin en onzin van een engagementscan

Als we het hebben over betrokkenheid van werknemers, dan heeft dat betrekking op de emotionele betrokkenheid en actieve betrokkenheid van werknemers bij hun werk, de organisatie en haar doelen. Betrokken werknemers zijn gepassioneerd door hun werk. Ze zien een doel en ervaren verbondenheid. Ze zijn gemotiveerd om verder te gaan dan wat er van ze wordt verwacht. Ze zijn toegewijd aan hun rol en takenpakket en ze vertonen een hoge mate van enthousiasme en onverminderde inzet.

Een engagementscan is een onderzoeksinstrument waarmee je als organisatie de betrokkenheid van je medewerkers bij de organisatie en hun werk kunt meten. Het doel van een engagementscan is om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan medewerkersbetrokkenheid en om verbetermogelijkheden te identificeren en de factoren die juist het tegenovergestelde teweeg brengen.

Factoren die van invloed zijn

Hieronder vind je aan aantal factoren waarmee je inzicht kunt krijgen in de betrokkenheid van medewerkers met een engagementscan:

 • Werktevredenheid: Betrokken medewerkers halen een hoge mate van voldoening uit hun werk. Ze vinden hun baan zinvol, hebben plezier bij het uitvoeren van hun taken en voelen zich voldaan als ze hun doelen hebben bereikt.
 • Emotionele band: Betrokken medewerkers voelen een sterke emotionele band met hun organisatie. Ze geloven in de missie, waarden en visie en voelen zich trots en loyaal aan hun werkgever.
 • Motivatie en initiatief: Betrokken medewerkers zijn zelfgemotiveerd en nemen initiatief om uit te blinken in hun werk. Ze zoeken proactief naar mogelijkheden om bij te dragen, nemen extra verantwoordelijkheden op zich en leveren waardevolle bijdragen aan hun team en organisatie.
 • Communicatie en samenwerking: Betrokken medewerkers nemen actief deel aan open communicatie met collega’s en leidinggevenden. Ze werken effectief samen, delen ideeën, geven feedback en dragen bij aan een positieve werkomgeving.
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei: Betrokken medewerkers investeren in hun eigen groei en ontwikkeling. Ze zoeken naar leermogelijkheden, verbetering van hun vaardigheden en loopbaanontwikkeling. Ze staan open voor feedback en prestatieverbetering.
 • Erkenning en beloningen: Betrokken medewerkers waarderen erkenning en beloningen voor hun bijdragen. Ze reageren positief op feedback en erkenning voor hun inspanningen. Het motiveert ze om op hun best te presteren.
 • Balans tussen werk en privéleven: Betrokken medewerkers begrijpen het belang van een goed evenwicht tussen werk en privéleven. Ze gaan bewust met hun tijd om en stellen prioriteiten om een gezonde balans tussen werk en privéleven te houden. Ze zijn toegewijd aan hun werk, maar erkennen ook de behoefte aan hun persoonlijk welzijn.
 

De zin van een engagementscan

Door gebruik te maken van een engagementscan kunnen kun je beter begrijpen wat je medewerkers motiveert. Vervolgens kan je gerichte acties ondernemen om de werkcultuur en het werkklimaat te verbeteren. En daar zit nou net de crux…

 

De onzin van een engagementscan

Een engagementscan heeft een groot afbreukrisico. Door het instrument in te zetten, schep je verwachtingen bij je medewerkers. Als je de engagementscan niet goed inricht of uitvoert, heb je niets aan de resultaten. Als de scan wel goed wordt uitgevoerd, maar de resultaten op tafel blijven liggen of in het archief belanden, blijven medewerkers teleurgesteld achter en is de investering voor niets geweest. Daarnaast heeft de scan als instrument ook beperkingen, omdat het een momentopname betreft en niet alle aspecten van medewerkersbetrokkenheid kan meten.

 

Continu meten van betrokkenheid

In plaats van een eenmalige engagementscan kiezen steeds meer organisatie voor frequent onderzoek onder medewerkers. De voordelen daarvan zijn onder meer:

 • laagdrempelig met korte, digitale vragenlijsten
 • meten wat je op dat moment wilt weten
 • onafhankelijk van het momentum, zoals seizoensinvloeden
 • direct resultaat en snelle online rapportage
 • hoge participatie en betrokkenheid bij medewerkers.
 

Waarde van betrokkenheid

Betrokkenheid van medewerkers is cruciaal voor het succes van je organisatie, aangezien het verschillende voordelen met zich meebrengt:

 • verhoogde productiviteit
 • hogere retentiepercentages van medewerkers
 • meer klanttevredenheid
 • positieve werkcultuur.

Als organisaties kan je de betrokkenheid van werknemers bevorderen door een ondersteunende werkomgeving, duidelijke communicatie, groeimogelijkheden, erkenningsprogramma’s en zinvolle werkopdrachten te bieden die aansluiten bij de vaardigheden en interesses van werknemers.

 

Hoe verder?

Overweeg je als organisatie om een engagementscan uit te laten voeren? Of heb je als organisatie al een engagementscan uitgevoerd en wil je verder met de resultaten? Of wil je aan de slag met betrokkenheid van medewerkers, maar weet je niet zo goed hoe je dat kunt aanpakken en monitoren? Bel dan Solkie.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?