Betrokkenheid houdt de achterdeur dicht

Betrokkenheid houdt de achterdeur dicht, Solkie, Groei door te vragen

‘Goede mensen zijn schaars,’ is een veelgehoorde uitspraak van werkgevers en recruiters. Op een werknemer die goed is in het werk, loyaal is naar de organisatie en geliefd is onder collega’s, moet je zuinig zijn. Het kost immers veel tijd en moeite – en dus ook geld – om de juiste mensen uit de arbeidsmarkt te halen. Daarna duurt het nog een tijdje voor iemand is ingewerkt en optimaal rendeert voor de organisatie. Des te belangrijker om niet alleen te investeren in werving en selectie aan de voorkant, maar vooral tijd en energie te steken in het beperken van de uitstroom aan de achterkant. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat betrokkenheid de sleutel is om die deur dicht te houden.

 

 

Begin deze eeuw werden verschillende onderzoeken gedaan naar betrokkenheid in relatie tot inzet en loyaliteit. Zowel Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg(1) als Sjoberg en Sverke(2) concludeerden in het millenniumjaar dat het inzetten van talentmanagement leidt tot een grotere betrokkenheid bij medewerkers en tegelijkertijd leidt tot vermindering van de behoefte om te vertrekken. Ook Paré, Tremblay en Lalonde(3) toonden in datzelfde jaar aan dat de mate van betrokkenheid een directe relatie heeft met de intentie om weg te gaan. Joiner, Bartram en Gareffa(4) deden een vergelijkbaar onderzoek in 2004 en ook zij trokken dezelfde conclusie.

 

Wat is betrokkenheid

Als betrokkenheid direct van invloed is op de loyaliteit van medewerkers, dan is het als organisatie slim om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat is een betrokken medewerker? Dat is iemand die qua houding en gedrag zich positief opstelt naar de organisatie en de bijbehorende waarden. Deze toewijding uit zich in de motivatie, het enthousiasme, de trots en de emotionele binding van medewerkers. Het resultaat is dat deze betrokken medewerkers sneller een stapje extra zetten wanneer dat nodig is. Betrokken werknemers zijn zich beter bewust van de context van de organisatie. Ze zoeken de samenwerking met collega’s om de individuele prestaties te verbeteren, wat ten goede komt van de organisatie als geheel. Dit leidt tot een hogere productiviteit en… minder ongewenst verloop.

 

Hoe vergroot je betrokkenheid

Betrokken medewerkers zorgen voor een hogere productie en minder uitstroom. De logische vraag is vervolgens wat je als organisatie kan doen om die betrokkenheid te vergroten. En de tweede vraag die daarbij hoort, is hoe je dat meet.

 

Vijf tips voor het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers:

  1. Maak het werk belangrijk. Als je als werknemer ziet dat je werk ertoe doet en essentieel is voor de waarde die de organisatie creëert, dan vergroot dat je betrokkenheid. Iedereen wil zich wel enigszins ‘onmisbaar’ voelen.
  2. Zorg voor heldere verwachtingen. Pas als je weet wat er van je wordt verwacht en je de middelen ter beschikking hebt om aan die verwachtingen te voldoen, kan je presteren. Anders ben je aan het overleven. Prestatie zorgt voor betrokkenheid.
  3. Zorg voor perspectief. Medewerkers die meegenomen worden in de ontwikkelingen en groei van de organisatie, voelen zich betrokken en zullen zelf ook de behoefte voelen om zich te ontwikkelen. Faciliteer dat.
  4. Geef aandacht en waardering. Iedereen groeit van een complimentje. Geef medewerkers het gevoel dat ze gezien worden en dat het werk wordt gewaardeerd. Goed gedaan is altijd leuk om te horen.
  5. Geef leiding op inspirerende wijze. Medewerkers willen weten welke kant het opgaat. Neem ze dus mee in de visie van de organisatie en deel de waarden die daarbij horen op een aantrekkelijke manier.

Meer lezen over de betrokkenheid vergroten kan hier.

 

Meten van betrokkenheid

Vergelijk je organisatie met een mammoettanker. Een kleine slag aan het rad heeft pas op langere termijn zichtbare gevolgen. Met de juiste meetapparatuur weet je echter meteen wat de consequenties zijn van die kleine ingreep. Binnen een bedrijf is het niet anders. Maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers, hebben niet meteen zichtbaar effect. En sommige maatregelen werken helemaal niet. Je zou dus regelmatig de vinger aan de pols willen hebben om te weten welke maatregelen en instrumenten het gewenste effect sorteren. Dat kan met continu online medewerkersonderzoek van Solkie. Via een aantrekkelijke app laten medewerkers elke maand weten wat ze vinden en hoe het met ze gaat en overzichtelijke dashboards tonen real time de laatste stand van zaken.

  1.        Manufacturing Advantage – Why High Performance Work Systems Pay Off. Eileen Appelbaum, Thomas Bailey, Peter Berg, Arne L. Kalleberg – 2000
  2.        The interactive effect of job involvement and organizational commitment on job turnover revisited: a note on the  mediating role of turnover intention. Anders Sjöberg, Magnus Sverke – 2000
  3.        The measurement and antecedents of turnover intentions among IT professionals, Guy Paré, Michel Tremblay, Patrick Lalonde – 2000
  4.        The effects of mentoring on perceived carreer success, Anne Joiner, Timothy Bartram, Terese Garreffa – 2004
Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?