,

Waarom frequent medewerkersonderzoeken doen?

Waarom frequent medewerkersonderzoeken doen?

Deze blog werd eerder gepubliceerd in maart 2018 en is geactualiseerd in maart 2020.


Vijf redenen waarom het niet saai en zinloos is.

Bij veel organisaties is niet bekend wat er daadwerkelijk leeft bij medewerkers. Vragen als: Hoe zit iedereen in zijn vel? Werkt iedereen dag in dag uit met plezier en passie? Hoe kijken ze tegen recente veranderingen aan? Haalt iedereen nog alles eruit wat erin zit? Is iedereen ontevreden of alleen diegene die het hardste schreeuwen? Dat kunnen ze vaak niet beantwoorden. Over het algemeen worden deze vragen enkel in het jaargesprek besproken of komen ze tijdens het exitgesprek aan bod. Hoe mooi zou het zijn om continu een beeld te hebben van de ontwikkelingen in de cultuur en bevlogenheid van uw medewerkers?


De vijf voordelen van frequente medewerkersonderzoeken zijn:

 1. Investeren in mensen loont
 2. Trends en ontwikkelingen zijn zichtbaar
 3. Bijhouden van de voortgang motiveert
 4. Alles wat aandacht krijgt groeit
 5. Medewerkers voelen zich gehoord in 5 minuten

 

1. Investeren in mensen loont

Wat ik investeer in mensen ontvang ik weer terug of zoals JW Marroit het zei: “If you take care of your people, your people will take care of your customers and your business will take care of itself.”

 • Volgens Gallup ervaren bedrijven met sterk betrokken teams een productiviteitstoename van 20%
 • Volgens het Workforce Institute on Absenteeism zagen bedrijven een daling van het verzuim met 41% wanneer teams betrokken waren.
 • Gemiddeld zullen sterk betrokken teams een omzetverbetering van 40 % ervaren. Deze verbetering kan variëren van 24 % in organisaties met een hoge omzet tot 59% in organisaties met een lage omzet.

En zo kan ik nog wel even door gaan. Door systematisch te meten hoe medewerkers in hun vel zitten, weet je als leidinggevende of ondernemer waarop je kunt bijsturen. Dit stelt je in staat de juiste koers te blijven varen, concurrenten voor te blijven en de bevlogenheid onder medewerkers optimaal te houden.  Door regelmatig te meten weet je ook preciezer waar je je tijd nu echt in moet investeren als het gaat om medewerkers.

 

2. Trends en ontwikkelingen zijn zichtbaar

Niets is zo veranderlijk als de mens. Mensen willen zich ontwikkelen maar willen niet veranderd worden. Door frequent te meten zie je de trends en de ontwikkelingen. De seizoensinvloeden hebben gevolgen, zoals de kerstdrukte. Als bepaalde parameters stijgen of dalen, bijvoorbeeld door ruis in de communicatie is het geen verrassing.  Je zag immers al een paar maanden de score op communicatie dalen. Hierdoor is tijdig bijsturen mogelijk.

Daarnaast is het mogelijk om de impact van bepaalde acties terug te zien. Door te meten welke acties welke parameters beïnvloeden is het mogelijk, daar lering uit te trekken. Uiteraard met de kantteking van het doen van verkeerde aannames. Zoals bij warm weer zijn er meer verdrinkingen. Dus mooi weer is gevaarlijker dan slecht weer. Dat is een onjuiste aanname. Relatief verdrinken er niet meer zwemmers maar absoluut wel. Er zijn natuurlijk meer mensen op het strand dus het aantal mensen in het water is groter waardoor er meer mensen verdrinken. Maar of een cultuurprogramma wat te weeg brengt is wel degelijk zichtbaar. De cultuurveranderingen zijn zichtbaar op het dashboard.

Door regelmatig te meten zie je welke invloed jouw bijdrage heeft als leider op de bevlogenheid van medewerkers.

 

3. Bijhouden van de voortgang motiveert

Toen ik in mijn vrije tijd begon met hardlopen merkte ik na de eerste trainingen weinig vooruitgang. Ik vond het lopen saai en de opbrengst minimaal. Ik had geen houvast en deed maar iets. Op het moment dat ik het roer omgooide en een concreet trainingsschema opstelde waarbij diverse onderdelen gemeten werden die ik online kon vergelijken met andere hardlopers, verbeterde niet alleen mijn loopvermogen, maar ook mijn motivatie. Het hardlopen werd leuker en mijn prestaties namen toe. Zo werkt het ook met medewerkersonderzoeken.

Medewerkersonderzoeken krijgen waarde als je deze regelmatig houdt, daarmee is vooruitgang zichtbaar. Natuurlijk niet elke maand honderd vragen, maar maximaal twintig vragen en ook niet steeds dezelfde. Zodat het in vijf minuten kan.

Door deze metingen heb je als ondernemer/leidinggevende elke maand een benchmark en een helder beeld van de ontwikkeling bij medewerkers. Je ziet bijvoorbeeld waardoor het beter kan. Hierdoor kan je als ondernemer/leidinggevende gerichter bijsturen en tijdens het volgende onderzoek een beeld krijgen hoe het bijsturen heeft uitgepakt.

Bij een éénmalig onderzoek heb je een foto gemaakt van de situatie op dat moment. Door frequent te meten zie je een film van de situatie. Waardoor je ontwikkelingen en trends gaat zien. Waarbij jij als ondernemer/leidinggevende de regisseur bent van de situtatie zoals jij dat voor je wil zien. Of zoals Lord Kelvin treffend zei” “If you cannot measure it, you cannot improve it.”

 

4. Alles wat aandacht krijgt groeit

Door maandelijks kort aandacht te vestigen op vragen zoals;

 • hoe betrokken zijn we nog?
 • zijn we nog gemotiveerd?
 • hoe staat het met de werkdruk beleving?
 • ervaart iedereen nog voldoende waardering?
 • communiceren we nog effectief?

Dan komen de antwoorden vaak vanzelf en ga je oplossingen zien, die voorheen verborgen bleven. Door de feedback van medewerkers maandelijks te krijgen, kan je sneller kleine aanpassingen doen. Vaker kleine aanpassingen zijn effectiever dan proberen grote veranderingen één keer per jaar door te voeren.  Dit wordt vaak geprobeerd. na een lang en één keer in het jaar onderzoek. Vaak verzanden en mislukken die grote veranderingen.

Alleen wanneer er een grote noodzaak ervaren wordt door iedereen, kunnen er grote veranderingen plaatsvinden. Meestal komen er uit medewerkersonderzoeken geen grote veranderingen. Het zijn belangrijke onderwerpen, maar ze zijn niet urgent. Op belangrijke onderwerpen die niet urgent zijn, kan je alleen groeien als je deze plant. Door maandelijks te meten en de resultaten maandelijks in het managementteamoverleg te bespreken, groei je naar een lerende organisatie.

 

5. Medewerkers voelen zich gehoord in 5 minuten

Het medewerkersonderzoek van Solkie kost een medewerker maar 5 minuten om in te vullen en een medewerker heeft daarmee de ruimte gekregen om zijn mening te geven. Zonder dat jij als leidinggevende of ondernemer bij iedereen elke maand langs hoeft te gaan en deze antwoorden in een Excelsheet hoeft bij te houden. Dat scheelt tijd en geeft overzicht. Ruimte om eens een echt gesprek te voeren.

Want met mensen een persoonlijk gesprek voeren blijft natuurlijk belangrijk!

Lees ook bijvoorbeeld het verhaal van De Hypotheker : Medewerkersbetrokkenheid meet je met name door in gesprek te gaan.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?