,

Verbeter management effectiviteit met medewerkersonderzoeken

Vijf redenen waarom je met behulp van medewerkersonderzoeken, management effectiviteit kan verbeteren.

In de tijd dat de HR afdeling nog een belangrijke klant was voor papierproducenten bestond het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek al snel uit 12 tot 15 velletjes A-4 papier. Met gemiddeld 28 pagina’s vol antwoorden bij de onderzoeksvragen, kwam een rapport tot stand waarin beleid werd uiteengezet dat managers diende uit te dragen. Maar vooral veel stof ving. Je kan je voorstellen dat het in die tijd wel even duurde voordat gewenste veranderingen in beeld kwamen.

Met de huidige stand van techniek kan je real-time zien welke resultaten er maandelijks binnenkomen van het medewerkersonderzoek. Dat ook nog eens gemakkelijk, leuk en snel door medewerkers in te vullen is. Dit is een enorme verbetering om als manager te zien welke actie tot welk effect leidt. Daarbij biedt het de organisatie een mogelijkheid om de management effectiviteit in beeld te brengen. Hierdoor kan je niet alleen strategisch sturen maar ook operationeel een transitie te weeg brengen. Lees nu de  whitepaper:  Verbeter management effectiviteit met medewerkersonderzoeken

 

De vijf redenen waarom medewerkersonderzoek een beeld schetst van de managementeffectiviteit:

Psychologische veiligheid: uitleg over hoe de psychologische veiligheid op de werkvloer vaak een directe weerspiegeling is van de kwaliteit van het management.

Meetbare indicatoren: discussie over welke aspecten van medewerkersbeleving meetbaar zijn en hoe ze correleren met effectief management.

Medewerkerstevredenheid vs. productiviteit: een onderzoek naar de vraag of tevreden medewerkers per definitie meer productief zijn en wat dit zegt over de leidinggevenden.

Feedback loops: hoe een goed managementsysteem feedback van medewerkers niet alleen verzamelt maar ook implementeert, en wat dit zegt over de managementkwaliteit.

Verloop en retentie: analyse van verloop- en retentiecijfers als indirecte indicatoren van de tevredenheid van medewerkers en dus van de kwaliteit van het management.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?