, ,

Tevredenheidsonderzoek: voorbeeld voor een vragenlijst

Tevredenheidsonderzoek

In onze moderne samenleving laten we nog maar weinig aan het toeval over. We proberen ons dagelijks leven te beheersen met strakke schema’s en vaste patronen. We plannen het liefst een jaar vooruit en als kinderen worden geboren, melden we ze eerst aan op een goede basisschool en dan pas bij de burgerlijke stand. Voor de dingen waar we geen controle over uit kunnen oefenen, hebben we allerlei verzekeringen, zodat de financiële gevolgen beperkt blijven als het een keer misgaat.

Ook op onze gezondheid proberen we steeds meer grip te krijgen. Bijna iedereen heeft wel een weegschaal in huis, bij voorkeur met extra opties als BMI en vetpercentage. Ook staan tegenwoordig op alle verpakte producten de calorieën netje vermeld. En om er zeker van te zijn dat je elke dag wel voldoende beweegt, draag je een Fitbit of vertelt je Apple Watch hoeveel stappen je nog moet zetten.

 

Tevredenheidsonderzoek

Eigenlijk is het best wel vreemd dat we in ons privéleven steeds meer tijd en geld besteden om elke dag onze gezondheid te monitoren en dat dit op het werk nauwelijks gebeurt. Zeker als je bedenkt dat we daar een groot deel van onze tijd mee doorbrengen. Natuurlijk maken de meeste middelgrote en grote organisaties wel gebruik van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Sommige doen dat om de paar jaar, anderen doen het jaarlijks. Maar als je de parallel trekt met je eigen gezondheid, zou dat betekenen dat je een keer per jaar je Fitbit omdoet en op de weegschaal gaat staan.

 

Meten is weten

Een jaarlijks onderzoek is een momentopname, die ook nog eens wordt beïnvloed door de periode van het jaar, de situatie in de wereld en privé. Je weet pas echt hoe het met je mensen gaat als je regelmatig de vinger aan de pols houdt. Frequent tevredenheidsonderzoek onder medewerkers geeft informatie over de onderstroom in je organisatie en laat bijvoorbeeld zien wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen. Het is je dashboard van je bedrijf, je Fitbit van je organisatie. En net als deze twee meetinstrumenten heeft frequent onderzoek van Solkie ook verschillende indicatoren.

 

Voorbeelden voor je vragenlijst

De eerste vraag die jezelf stelt als je een tevredenheidsonderzoek wilt inrichten, is: wat wil je weten? Dat klinkt eenvoudig, maar is best een moeilijke vraag. Vandaar dat we standaard zes verschillende onderwerpen aanbieden en daar allerlei vragen aan hebben gekoppeld die je handvatten geven voor het inrichten van je onderzoek. Die vragen kun je aanpassen aan je specifieke situatie of weglaten als ze in jouw organisatie niet relevant zijn.

 

Voorbeeld vragen inhoud van het werk/ interessant werk

 • Ik heb inhoudelijk leuk werk
 • Ik kan mij ontplooien/ontwikkelen in mijn werk
 • Mijn capaciteiten komen in mijn functie goed tot hun recht
 • Mijn werk is voldoende afwisselend
 • Het werk dat ik doe is maatschappelijk nuttig.

 

Voorbeeld vragen hoeveelheid werk

 • De opdrachten die ik krijg, zijn vaak moeilijk te combineren
 • Ik heb vaak meer werk te doen dan ik aankan
 • Ik werk regelmatig onder tijdsdruk
 • Ik moet regelmatig overwerken omdat ik mijn werk anders niet af krijg
 • Door de hoeveelheid werk kom ik vaak niet aan mijn pauzes toe
 • Mijn werk loopt vaak anders dan gepland.

 

Voorbeeld vragen relatie met collega’s

 • Mijn collega’s helpen mij om het werk gedaan te krijg
 • Mijn collega’s hebben persoonlijke belangstelling voor me
 • Ik voel me thuis in deze organisatie
 • De samenwerking tussen mij en mijn collega’s is goed
 • Mijn collega’s spreken mij erop aan als iets niet goed gaat
 • Mijn collega’s zijn goed in hun werk.

 

Voorbeeld vragen resultaatgerichtheid

 • Binnen mijn organisatie wordt planmatig gewerkt.
 • We hebben voldoende oog voor de implementatie van onze plannen
 • Het management is besluitvaardig
 • Mijn collega’s spreken mij er op aan als ik een afspraak niet na kom.

 

Voorbeeld vragen wijze van leidinggeven

 • Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers
 • Mijn leidinggevende kan mensen goed laten samenwerken
 • Mijn leidinggevende zorgt voor een goede taakverdeling
 • Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende
 • Ik heb het gevoel gewaardeerd te worden door mijn leidinggevende.
 • Mijn leidinggevende geeft duidelijk opdrachten
 • Mijn leidinggevende weet voldoende wat er op de werkvloer speelt
 • Mijn leidinggevende raadpleegt medewerkers over zaken die voor hen van belang zijn
 • Mijn leidinggevende laat mij weten of hij/zij tevreden is over mijn werk
 • Extern vertegenwoordigt mijn leidinggevende onze organisatie goed.

 

Voorbeeld vragen bestuur organisatie

 • Over het algemeen worden door het management de juiste beslissingen genomen
 • Het management opereert snel en slagvaardig
 • Het management heeft een duidelijke toekomstvisie
 • Het management neemt ideeën en suggesties van medewerkers serieus in overweging
 • Het management weet wat er leeft bij de organisatie
 • De besluitvorming binnen het management is transparant.

 

Voorbeeld vragen zelfstandigheid/verantwoordelijkheid

 • Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk doe
 • Ik kan zelf beslissen in welke volgorde ik mijn werk doe
 • Ik kan zelf mijn werktempo bepalen.

 Voorbeeld vragen loopbaanontwikkelingsmogelijkheden

 • Ik heb op mijn werk voldoende loopbaanperspectieven
 • Ik ben tevreden over de ondersteuning van mijn werkgever bij mijn persoonlijke loopbaanmogelijkheden
 • Er zijn voor mij voldoende mogelijkheden voor individuele ontwikkeling
 • Loopbaanafspraken worden goed nagekomen
 • Ik krijg voldoende gelegenheid om mijn loopbaanwensen te bespreken met mijn leidinggevende
 • Ik krijg voldoende gelegenheid om trainingen en opleidingen te volgen
 • De opleidingen en trainingen die ik volg, sluiten goed aan bij mijn loopbaanperspectief
 • Mijn leidinggevende denkt mee over mijn professionele ontwikkeling.

 

Voorbeeld vragen informatie en communicatie

 • Over belangrijke zaken die met mijn werk te maken hebben word ik op tijd geïnformeerd
 • De communicatie tussen afdelingen verloopt goed
 • Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen
 • De communicatie van mijn leidinggevende naar de medewerkers verloopt goed
 • Er is voldoende werkoverleg
 • Ik ervaar de overleggen van mijn afdeling/team over het algemeen als effectief.

 

Voorbeeld vragen werkstress of werkdruk

 • Mijn werk brengt mij in emotioneel moeilijke situaties
 • Mijn werk vereist dat ik mijn eigen gevoelens moet verbergen
 • Ik voel me vermoeid als ik opsta en er weer een werkdag voor me ligt
 • Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk
 • Aan het eind van een werkdag heb ik een leeg gevoel
 • Wanneer ik thuiskom van mijn werk, ben ik volledig uitgeput
 • Na een werkdag ben ik helemaal op.

 

Cafetariamodel

Met een frequent tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van Solkie kan je de vragenlijsten volledig naar wens en op maat inrichten. De afwisseling in de vraagstelling zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven om mee te werken. Extra slimme tools, zoals gamification, dragen daar ook aan bij. En vanzelfsprekend levert Solkie alle expertise die nodig is om te komen tot een valide en waardevol onderzoek waardoor je continu een goed beeld hebt van de tevredenheid onder medewerkers.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?