,

Motivatie van medewerkers meten en stimuleren

Motivatie-van-medewerkers-meten-en-stimuleren,-Solkie,-Groei-door-te-vragen

Motivatie zet mensen aan om actie te ondernemen, doelen te bereiken en inspanningen te leveren om tot de gewenste resultaten te komen. Het is de onderliggende reden waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen of bepaalde activiteiten ondernemen. Motivatie speelt een cruciale rol bij het beïnvloeden van iemands betrokkenheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen in het werk.

 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Motivatie kan worden onderverdeeld in twee hoofdtypen:

Intrinsieke motivatie komt voort uit interne factoren, zoals persoonlijke interesses, plezier en een gevoel van voldoening als je een taak of activiteit uitvoert. Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn, worden gedreven door hun eigen behoeften en halen plezier en voldoening uit het werk zelf.

Extrinsieke motivatie komt voort uit externe factoren, zoals beloning, erkenning, lof en promotie. Deze externe prikkels dienen als motivators om specifiek gedrag te vertonen of bepaalde doelen te bereiken. Extrinsieke motivatie kan heel effectief zijn om korte-termijnprestaties te stimuleren. Voor de lange termijn vraagt duurzame motivatie een combinatie van intrinsieke en extrinsieke factoren.

 

Factoren die motivatie beïnvloeden

Motivatie kan van persoon tot persoon verschillen en worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder:

 •         Persoonlijke doelen en ambities
 •         Overtuigingen en waarden
 •         Ervaringen en successen uit het verleden
 •         Werkomgeving en cultuur
 •         Relaties met collega’s en leidinggevenden
 •         Doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
 •         Erkenning en beloningen
 •         Autonomie en empowerment

Het begrijpen en bevorderen van motivatie op de werkplek is essentieel voor organisaties om de betrokkenheid, productiviteit en het werkplezier van medewerkers te vergroten. Effectieve leiders en managers erkennen het belang van het creëren van een omgeving die zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie stimuleert, individuele doelen afstemt op organisatiedoelstellingen en mogelijkheden biedt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Meten van motivatie

Meten van de motivatie van werknemers is moeilijk, aangezien motivatie een interne toestand is en van persoon tot persoon kan verschillen. Er zijn verschillende methoden en benaderingen die je kunt gebruiken om de motivatie van werknemers in kaart te brengen. Hier zijn zes veelgebruikte methoden:

 1.       Enquêtes en vragenlijsten: er zijn enquêtes of vragenlijsten die speciaal zijn ontworpen om de motivatie van werknemers te meten. Daarin zijn vragen opgenomen over werktevredenheid, mate van betrokkenheid, loopbaanambities en factoren die van invloed zijn op motivatie. Door de antwoorden te analyseren kun je trends en verbeterpunten identificeren. De voorwaarden zijn natuurlijk dat medewerkers dit willen invullen en dat managers er wat mee doen, bekijk hoe Solkie daarbij kan helpen. .
 2.       Prestatiestatistieken: houd de prestatiestatistieken van werknemers bij, zoals productiviteit, kwaliteit van het werk, het halen van deadlines en klanttevredenheid. Gemotiveerde medewerkers zijn meestal productiever en leveren betere resultaten. Door deze statistieken te monitoren, kun je inzicht krijgen in de mate van motivatie.
 3.       Ziekteverzuim en verloop: een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop kunnen indicatoren zijn van lage motivatie en ontevredenheid over het werk. Monitor periodiek de cijfers en kijk of er significante veranderingen of patronen zijn. Frequente afwezigheid of een hoog verloop kunnen wijzen op een gebrek aan motivatie of betrokkenheid.
 4.       Feedback en beoordelingen: Stimuleer regelmatige feedback van collega’s en managers door middel van prestatiebeoordelingen of informele feedbacksessies. Collega’s die nauw met iemand samenwerken, kunnen je inzicht geven in het niveau van motivatie, werkethiek en betrokkenheid.
 5.       Eén-op-één-gesprekken: voer open gesprekken met medewerkers om inzicht te krijgen in hun motivatie. Regelmatig individueel overleg kunnen je helpen om het enthousiasme te peilen, eventuele zorgen of problemen te identificeren en indien nodig ondersteuning te bieden.
 6.       Medewerkerstevredenheidsonderzoeken: voer regelmatig anonieme medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit om de algehele tevredenheid en motivatie binnen de organisatie te beoordelen. De vragen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals werkomgeving, communicatie, erkenning en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

  

Stimuleren van motivatie

 

Het stimuleren van motivatie bij individuen is een uitdaging, maar er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken om motivatie te bevorderen en te versterken. Hier zijn enkele effectieve benaderingen:

 • Stel duidelijke, specifieke en haalbare doelen die betekenisvol zijn voor medewerkers. Wanneer mensen weten waar ze naartoe werken, geeft dit ze een doel en richting, waardoor de motivatie om die doelen te bereiken toeneemt.
 • Geef medewerkers een gevoel van autonomie en eigenaarschap over hun werk. Geef ze inspraak in de besluitvorming, geef ze de ruimte om hun talent en vaardigheden te gebruiken en moedig ze aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun projecten en verantwoordelijkheden. Autonomie vergroot de motivatie doordat het een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfsturing bevordert.
 • Creëer een leeromgeving die medewerkers kansen biedt voor groei en ontwikkeling. Zorg voor training, workshops, mentorprogramma’s of opdrachten waarmee medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en hun kennis kunnen uitbreiden. Wanneer mensen een pad zien voor persoonlijke en professionele groei, kan ze dat inspireren en motiveren om op hun best te presteren.
 •  Erken, waardeer en beloon prestaties en inspanningen van medewerkers. Erken hun harde werk, vooruitgang en prestaties in het openbaar of via persoonlijke feedback. Je kunt bijvoorbeeld een beloningssysteem implementeren dat aansluit bij hun doelen en goed presteren stimuleert. Erkenning en beloningen vergroten over het algemeen de motivatie en versterken positief gedrag.
 • Creëer en stimuleer een positieve, ondersteunende werkomgeving waar medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen. Moedig open communicatie aan, net als samenwerking en teamprestaties. Zorg ervoor dat medewerkers over de nodige middelen en ondersteuning beschikken om hun werk succesvol uit te voeren. Een ondersteunende werkcultuur draagt bij aan de motivatie en het werkplezier.
 • Creëer en stimuleer een omgeving waarin medewerkers regelmatig feedback krijgen over hun prestaties. Geef constructieve feedback die ze helpt om hun sterke punten en verbeterpunten te begrijpen en ermee aan de slag te gaan. Moedig bovendien open communicatie aan en luister naar de ideeën, zorgen en suggesties van medewerkers. Het aangaan van een dialoog stimuleert de motivatie door te laten zien dat hun mening en bijdrage worden gezien en gewaardeerd.
 • Bevorder de balans tussen werk en privé. Bied, waar mogelijk, flexibele werkregelingen aan, promoot welzijnsprogramma’s en zorg ervoor dat de werkdruk en verwachtingen ten aanzien van prestaties redelijk zijn. Wanneer medewerkers een gezonde balans hebben tussen werk en privé, heeft dit een positief effect op de motivatie en het welzijn.
 

Weet dat motivatie een dynamisch en individueel proces is. Wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander. Wat vandaag werkt, hoeft morgen niet te werken. Het is essentieel om de unieke behoeften en voorkeuren van individuen te monitoren en te begrijpen, zodat je er op in kan spelen om de motivatie effectief te stimuleren.

Wil je meer weten of het meten en stimuleren van motivatie? 

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?