Kosten besparen met tevreden medewerkers

Kosten besparen met tevreden medewerkers

Onderzoeken wijzen uit dat tevreden medewerkers productiever zijn en een lager verzuim hebben. Zijn uw medewerkers tevreden medewerkers? Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gemeten hoe medewerkers in de organisatie staan en wat de gevolgen hiervan zijn. Naast de kosten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, is waarschijnlijk ook budget nodig om maatregelen voor verbeteringen aan te brengen. De vraag is of de baten opwegen tegen de kosten. In dit artikel geven we daar antwoord op.

 

Waarom medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nu er krapte heerst op arbeidsmarkt, is het nog belangrijker om goede mensen aan je te binden. Het binnenhalen van nieuwe mensen wordt lastiger, zeker bij groeiambities of ouder worden van personeelsbestand. Daarnaast wil je nieuwe mensen binnen halen, omdat je anders niet kan groeien. Ook daar heb je een aantrekkelijke organisatie voor nodig, waar mensen graag willen werken. Ontevreden mensen verzuimen vaker. Verzuim kost geld en gaat ten koste van de productiviteit. Je wilt dus naar een organisatie streven waar mensen zich betrokken voelen en met plezier werken. Onderzoek helpt bij beleidskeuzes en maatregelen.

Solkie levert medewerkersonderzoeken die leuk en interessant zijn voor medewerkers waardoor de response tussen de 10% tot 30% hoger ligt dan wat klanten voorheen gewend waren. Daarbij hebben alle leidinggevenden inzicht via een dashboard waardoor ze gemakkelijk en gericht kunnen sturen en maatregelen kunnen treffen. Tevens zien zij meteen het effect van hun handelen terug, doordat medewerkers maandelijks naar hun mening wordt gevraagd.


Kostenbesparing door bevlogen en betrokken medewerkers

We zetten op een rijtje wat het financieel gezien betekent als je medewerkers bevlogen en betrokken zijn. De berekeningen zijn gebaseerd op cijfers van CBS, Randstad, ondernemenmetpersoneel, gemiddelden en Volkgsgezondheidenzorg uit 2021 en een onderzoek van KPMG en NOAB uit 2018 over klanttevredenheid en omzet per medewerker. De cijfers zijn gebaseerd op de BV Nederland. Per sector, branche en/of functie zouden er verschillen kunnen zijn.

De berekeningen zijn gebaseerd op één medewerker per jaar. De uitkomsten geven een indicatie voor het besparingspotentieel. De uitwerking van de berekeningen vind je onderaan dit artikel.

Gallup heeft onderzocht dat bevlogen en betrokken medewerkers 10% hogere klanttevredenheid, 20% meer arbeidsproductiviteit geeft en 37% minder verzuim en 65% minder ongewenst verloop.


Totaal aan kostenbesparingen

Besparing Oorzaak
€ 4375,00 10% hogere klanttevredenheid
€ 16.907,40 20% meer arbeidsproductiviteit
€ 1.230,30 37% minder verzuim
€ 6.985,69 65% minder ongewenst verloop
€ 29.458,39 Bespaarpotentieel besparing per medewerker in dienst


Wat is jullie bespaarpotentieel?

Vul hier zelf het aantal medewerkers en het gemiddelde salaris in om te zien wat jullie bespaarpotentieel is. In de berekeningen hebben we het modaal inkomen gehanteerd; het bespaarpotentieel van jullie organisatie kan daarvan afwijken.

 

Kosten en baten van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hoeveel de maatregelingen gaan kosten zijn niet in algemene zin te bepalen. Ervaring heeft geleerd dat maatregelen meer zitten in de wijze van aansturing van medewerkers dan investeringsprogramma’s voor de medewerkers. Wel kunnen we aangeven dat de kosten voor het maandelijks meten op een leuke manier bij Solkie, slechts € 24,– per medewerker per jaar zijn, tegenover € 28.482,– die het op kan leveren per medewerker.

Wil je meer weten over hoe het voor jouw organisatie kan werken? Stuur een bericht naar info@solkie.nl of probeer het nu zelf.


Onderstaand de uitwerkingen van de berekeningen

10% hogere klanttevredenheid

Uit onderzoek van het NOAB blijkt dat het verschil tussen erg tevreden klanten en tevreden klanten 50% meer omzet is. We weten dat tevreden medewerkers 10% meer klanttevredenheid opleveren. Volgens NOAB bedraagt de gemiddelde omzet per FTE in Nederland € 86.700 per jaar (2018). De gemiddelde werkweek heeft 31 uren. Een gemiddelde FTE staat voor 40 uur.

Gemiddelde omzet per FTE €          86.700,00  
Gemiddelde omzet per medewerker  €          67.192,50 = € 86.700,00/40 x 31 uur
50% omzetstijging  €         43.350  = € 86.700 x 0,50
10% hogere klanttevredenheid  €           4335  = € 43.350 x 0,10


20% meer arbeidsproductiviteit

Het CBS definieert arbeidsproductiviteit als: het volume van het BBP of de toegevoegde waarde per gewerkt uur. De gemiddelde werkweek is al tien jaar vrijwel onveranderd 31 uur. Het gemiddeld aantal werkweken is 45 weken.

Omzet BBP 812 miljard
Aantal uren 13,4 miljard
Opbrengst per uur € 60,60 = € 812 miljard/ 13,4 miljard
Arbeidsproductiviteit gemiddelde werknemer € 84.537,00 = € 60,60 x 31 uren x 45 weken
20% meer arbeidsproductiviteit € 16.907,40 = € 84.537 x 0,20


37% minder verzuim

Verzuim kost gemiddeld € 260 per dag. Er zijn 261 werkbare dagen in 2021.

De kosten van 1 jaar verzuim = 261 x € 260,- = € 67.860,-. Er zijn 9 miljoen medewerkers die tot de werkzame beroepsbevolking horen. Nederland kent in 2021 een gemiddeld verzuimpercentage van 4,9%. Dat betekent 4,9% van 9 miljoen is 441 duizend medewerkers op jaarbasis verzuimen.

Verzuimkosten totaal € 29.926.260.000,00  
gemiddelde verzuimkosten per medewerker € 3.325,14  = 29 miljoen/ 9 miljoen
37% minder verzuim € 1.230,30  = 3.325,14 x 0,37

 

65% minder ongewenst verloop

Het verlies aan kennis en ervaring door verloop, laten we hier gemakshalve maar even buiten beschouwing. Wél kunnen we een inschatting maken van de kosten voor het werven van een nieuwe medewerker. We gaan ervan uit dat de kosten gemiddeld rond de 25% liggen van het fulltime, bruto jaarsalaris (€ 36.500). Er zijn in 2020 10,88 miljoen vacatures geweest. Gedeeld door 9 miljoen werknemers is dat 1,18.

Kosten van werving en selectie per medewerker € 10.747,22 = 1,18 x 36500 x 0,25
65% minder verloop € 6.985,69 = 10.747,22 x 0,65
Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Zoek
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?