,

HR trends 2021 en verder…

HR-trends-2021-en-verder…,-Solkie,-Groei-door-te-vragen

Een jaar geleden schetsten we in een vergelijkbaar blog de trends en ontwikkelingen binnen HR voor het nieuwe decennium. Op dat moment hadden we nog geen idee wat ons op heel korte termijn stond te wachten. Nu, met een jaar COVID-19 achter de kiezen, is het tijd om opnieuw de balans op te maken en vooruit te blikken. Het is immers voorjaar en dat betekent nieuw perspectief. Zeven trends op een rijtje, waarvan je er waarschijnlijk zes zult herkennen en één (helemaal) nieuw voor je is.

 

 1.   Gezondheid, welzijn en vitaliteit

Gezondheid, welzijn en vitaliteit van medewerkers gaan misschien wel de belangrijkste thema’s worden van de komende jaren. COVID-19 heeft weer eens laten zien dat een goede gezondheid en vitaliteit de belangrijkste wapens zijn tegen virussen. We gaan dus ook overspoeld worden met allerlei gezondheidsconcepten en vitaliteitsprogramma’s. Als organisatie is het belangrijk dat voor iedereen helder en herkenbaar is wat het beleid is voor de lange termijn. Daardoor kunnen beslissingen op korte termijn, soms ad hoc op basis van actualiteit, snel en slagvaardig worden genomen.

 

 1.   Diversiteit en inclusiviteit

Bij werven en selecteren zijn de thema’s diversiteit en inclusiviteit niet meer weg te denken. Je ziet ze nu ook duidelijk terug in de verkiezingsprogramma’s en ze zijn niet meer weg te denken uit de media en aan de tafels van de talkshows. Steeds meer organisaties geloven dat een diverse organisatie leidt tot betere prestaties. En toch gaat het niet vanzelf. Het begint met het kritisch formuleren van de normen en waarden binnen een organisatie. Het werving- en selectieproces kan vervolgens een grote bijdrage leveren om een omgeving diverser en inclusiever te maken, maar dan moet het beeld naar buiten wel overeen komen met de interne werkelijkheid.

 

 1.   Werkbeleving

Mensen maken het verschil in je organisatie. Faciliteer ze dus en geef ze tips over hoe ze zelf hun werkbeleving positief kunnen beïnvloeden. Dit verlaagt mogelijk ook de drempel tot zelfregie. Door aandacht te hebben voor wat je medewerkers beweegt, zeker in tijden van onzekerheid, maak je als organisatie het verschil. HR is dé kritieke factor in het creëren van werkgeluk. Zij kunnen de brug slaan tussen de wensen van de medewerker en de mogelijkheden binnen de organisatie. Om dit te faciliteren voor onze klanten, heeft Solkie sinds 1 januari 2021 een koppeling met GoodHabitz (een E-learning platform met ruim 1000 klanten in Nederland).

 

 1.   Strategische personeelsplanning

Binnen het werkveld van HR zien we dat Strategische Personeelsplanning (SPP) de afgelopen jaren een steeds belangrijker instrument is geworden. SPP is niet langer een optie, maar pure noodzaak om ervoor te zorgen dat in de toekomst de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zitten. Het afgelopen jaar is de mate waarin je organisatie wendbaar is, cruciaal gebleken. We kunnen gerust stellen dat de coronacrisis elke organisatie op zijn eigen manier heeft geraakt. En dat bij ingrijpende veranderingen het vooral draait om ondernemerschap en flexibiliteit.

 

 1.   Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit

We hebben allemaal ervaren wat het gemis aan persoonlijke aandacht met ons doet, zowel persoonlijk als professioneel. Die persoonlijke aandacht maakt een belangrijk verschil tussen werk uitvoeren zoals het moet of werken met passie en volle overtuiging. De verwachting is dan ook dat welzijn en de ontwikkeling van de organisatie, het team en de individuele medewerker een belangrijk thema wordt voor organisaties en HR in 2021 en verder.

 

 1.   Employer branding

Aan de schaarste aan goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers is het afgelopen jaar nauwelijks iets veranderd. Om de juiste mensen uit de zwaar beviste vijver te trekken, moet je een paar dingen doen:

 •         Werk aan een heldere propositie van de organisatie en betrek daarbij mensen uit alle geledingen van je organisatie.
 •         Maak een plan voor de lange termijn. Een imago verander je niet van vandaag op morgen.
 •         Pas op voor window dressing. Wat je naar buiten vertelt, moet van binnen wel kloppen.
 •         Denk als organisatie ook na over je doelgroepen en hoe je daarmee contact maakt en houdt.
 •         Wees consequent. Dat zorgt voor herkenbaarheid.

 

Als je bovenstaande zes thema’s bij elkaar optelt, kan je een 7de thema toevoegen die deze thema’s raakt; People Analytics als concurrentievoordeel

 

 1.       People Analytics (als voordeel op de concurrent)

We gaan steeds vaker data inzetten om een antwoord te krijgen op moeilijke vragen of om ons te helpen bij het maken van lastige keuzes. Bij People Analytics draait het om het analyseren van problemen met behulp van data. HR beschikt over een schat aan data en kan dit verder aanvullen met periodiek onderzoek. Dat maakt de positie van HR op strategisch niveau bijzonder.

 

De strategische rol van HR is om de organisatie te helpen bij het oplossen van hun uitdagingen. Want als we dat doen, komt dat uiteindelijk alles en iedereen ten goede. De eerste regel voor het oplossen van zakelijke problemen is om draagvlak te krijgen. Niet alleen van het senior management maar ook van medewerkers. Door communicatietechnologie slim in te zetten kan je zorgen voor een continue stroom van informatie tussen de organisatie en medewerkers.

 

In combinatie met actuele cijfers over de werkbeleving van medewerkers zorgt People Analytics ervoor dat je als HR goed gefundeerde adviezen kunt geven die een substantiële bijdrage leveren aan besluitvorming.  Probeer nu zelf uit wat werkbeleving meeting voor jouw organisatie zou kunnen betekenen.

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?