Het is zaak om te weten wat onze medewerkers bindt en boeit

Stichting de Rijnhoven

Sandra Geurtsen werkt als senior personeelsadviseur bij De Rijnhoven. Deze organisatie levert naar eigen zeggen een warme omgeving voor kwetsbare ouderen, met woon- en zorglocaties in Harmelen, De Meern, Montfoort en Vleuten. In de zomer van 2021 pakte Sandra het medewerkerstevredenheidsonderzoek weer op, dat er een aantal jaren had stilgelegen. Dat was wel even wennen…

“De directe aanleiding om het MTO weer op te pakken, was de krapte op de arbeidsmarkt,” legt Sandra uit. “Net als alle andere organisaties in de zorg, hebben we moeite om alle vacatures gevuld te krijgen. Dan is het zaak om te weten wat onze medewerkers bindt en boeit. Een MTO is dan bij uitstek een middel om meer inzicht te krijgen in wat er onder je medewerkers leeft.”

Tender
“De Rijnhoven was gewend aan het klassieke MTO: een papieren enquête die gemiddeld om het jaar onder de medewerkers werd verspreid. Een bureau ging daarna aan de slag met de resultaten en maakte een analyse die we dan hier ontvingen in de vorm van een rapport. Dat werd dan besproken en vervolgens moest er nog wat mee worden gedaan naar de medewerkers. Erg traag allemaal, dus hebben we besloten om een tender uit te schrijven voor frequent digitaal onderzoek onder medewerkers.”

 

Schaars
“Wat mij verbaasde is het geringe aanbod als het gaat om pulse onderzoek onder medewerkers. Uiteindelijk hebben we drie partijen uitgenodigd. We hebben om verschillende redenen gekozen voor Solkie. Ze bleken het best in staat om in te spelen op onze wensen. Zo wilden we dat we medewerkers via verschillende kanalen, zoals mail en sms, konden benaderen waarbij medewerkers zelf een voorkeur konden aangeven. Daarnaast was Solkie in staat om meteen te starten. De tender heeft langer geduurd dan de implementatie!”

 

Maatwerk
“Met Solkie hebben we de ragenlijsten volledig op maat maken kunnen maken .  We bevragen onze mensen nu maandelijks op zeven thema’s, waaronder bevlogenheid, werkdruk en communicatie. Elke keer krijgen ze 14 gesloten vragen en daarnaast nog twee open vragen, waarmee we nog meer inzicht in de verschillende onderwerpen willen krijgen.”

 

Respons
“Bij De Rijnhoven werken ongeveer 650 mensen. Daarvan heeft de eerste keer 65% meegewerkt aan het onderzoek. Dat was mede te danken aan de aandacht die we er intern aan hebben gegeven. Ook daarin heeft Solkie ons geadviseerd en geholpen. Omdat we zagen dat de aandacht verslapte zijn we de medewerkers meer bij het onderzoek gaan betrekken. Dit doen we o.a. door onderzoeksresultaten en de plannen die daaruit voortvloeien te delen.

 

Werkdruk
“Een van de uitkomsten uit het MTO van Solkie was dat de werkdruk die mensen hier ervaren veel te maken heeft met rolonduidelijkheid. We hebben een hbo-student gevraagd om als afstudeeropdracht hier verder onderzoek naar te doen. Aan de hand van interviews heeft ze dit verder uitgewerkt en wat de resultaten hiervan zijn. Het MTO van Solkie is hier heel helpend in geweest.  

 

Uitdaging
“Het maandelijkse MTO van Solkie levert een enorme hoeveelheid informatie op, die ik overzichtelijk op een dashboard krijg gepresenteerd. Die constante stroom informatie was wel even wennen. Nu we bijna een jaar verder zijn, is het tijd om de trends in kaart te brengen en daar beleid en acties aan te koppelen. Dat kost tijd, maar is een stuk efficiënter dan een jaarlijks MTO. Een andere uitdaging is de actie bij de teams te krijgen. Die zijn zelforganiserend, dus ik mis de natuurlijke lijn van leidinggevenden met wie ik hierin kan samenwerken.”

 

Wens
Mijn wens in relatie tot het MTO van Solkie is de mogelijkheid om te benchmarken met de branche, zodat ik onze resultaten kan vergelijken. Want als ik nu een zes zie, weet ik dat het voldoende is, maar is vooral de vraag hoe het zich verhoudt tot anderen zorgorganisaties.”

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Zoeken
Search
Aanbevolen Blogs
Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Lees alles over...
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?