5 tips voor efficiënt managen

5-tips-voor-efficiënt-managen,-solkie,-groei-door-te-vragen

Managen is niet meer weg te denken uit het werkend leven. Elk bedrijf, organisatie of instelling waar meer dan 50 mensen werken, heeft wel een of meer managers. Managen is iets anders dan leiden. Waar een manager tot taak heeft om alles soepel en vlot te laten verlopen, heeft een leider de taak om te veranderen en te ontwikkelen. Een manager houdt zich bezig met de reis; een leider met de bestemming.

Herkomst van managen

Het woord managen wordt nog niet zo lang gebruikt in onze taal. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw werd er steeds meer ”gemanaged”. Het woord is afgeleid uit het Latijn. Manus betekent hand en maneggiare is Italiaans voor in de hand houden of beheersen. Het tegenovergestelde komt ook in onze taal voor als iets uit de hand loopt. Dan kun je zeggen dat het management tekort schiet. Het woord manege is hier ook van afgeleid: een plek waar je paarden in de hand houdt oftewel beheerst.

Rol van de manager

Een manager is verantwoordelijk voor het behalen van resultaten en voor een aantal medewerkers. Veel taken zijn direct gerelateerd aan het team of de afdeling. Zorgen dat je voldoende mensen hebt, werven, selecteren en aannemen van personeel. Je zorgt dat iedereen bewust is van de taken en doelen en dat iedereen goed functioneert en met elkaar samenwerkt. Als manager stuur je de mensen aan om elke dag zo efficiënt mogelijk de doelen van de organisatie te bereiken.

5 tips voor efficiënt managen

1. De belangrijkste tip voor elke manager is helder en tijdig communiceren. Veel ontevredenheid onder medewerkers komt voort uit gebrekkige communicatie. Medewerkers worden niet of onvolledig geïnformeerd of krijgen pas achteraf tekst en uitleg over bepaalde maatregelen. Gebrekkige communicatie maakt medewerkers onzeker. De meeste mensen vinden het fijn als ze weten waar ze aan toe zijn en uitgelegd krijgen wanneer en waarom iets verandert. Communiceer ook persoonlijk. Je ziet de reactie van de ander en krijgt direct feedback. Ook heeft de een meer uitleg nodig dan een ander.

2. De tweede tip is om duidelijk te zijn in de koers. Laat je mensen weten waar je met het team naar toe wil. Laat zien dat de doelen zijn afgeleid van de organisatiedoelen. Medewerkers begrijpen dan wat hun rol, bijdrage en verantwoordelijkheid is binnen de organisatie. Neem medewerkers mee in de voortgang en laat resultaten zien. Benoem dus niet alleen wat nog moet worden gedaan, maar laat ook zien wat er gedaan is.

3. Samen bereik je meer. Stimuleer dus samenwerking binnen je team. Maak het zo eenvoudig mogelijk, dus te faciliteren met software waarin je gemakkelijk online en offline kan samenwerken. Stimuleer ook samenwerking door mensen te verbinden. Dat kan informeel met teamuitjes en een borrel, maar ook formeel met een digitaal smoelenboek waar van elke medewerker staat welke kennis en competenties hij/zij heeft.

4. Bij delegeren hoort doseren en instrueren. Door taken klakkeloos bij medewerkers over de schutting te gooien, krijg je nooit het gewenste resultaat. Als een medewerker een taak krijgt die hij/zij qua kennis of capaciteit niet aankan, frustreert dat. Wees dus zorgvuldig in wie je wat laat doen en zorg voor balans in je team. Natuurlijk zijn er medewerkers die je altijd alles kunt vragen, maar maak daar geen misbruik van. Ontwikkel liever andere medewerkers zodat deze ook steeds meer kunnen.

5. Van aandacht groei je. Dus geef je als manager elke medewerker de aandacht die hij/zij nodig heeft om optimaal te functioneren. Onderzoek laat zien dat de meeste medewerkers vinden dat ze te weinig aandacht krijgen van hun manager. In plaats van het jaarlijkse functioneringsgesprek werkt het beter om maandelijks met medewerkers in gesprek te gaan over hun werk en ontwikkeling. Maak duidelijk waar ze staan en waar ze naar toe gaan.

Met de huidige stand van techniek kan je real-time zien welke resultaten er maandelijks binnenkomen van het medewerkersonderzoek. Dat ook nog eens gemakkelijk, leuk en snel door medewerkers in te vullen is. Dit is een enorme verbetering om als manager te zien welke actie tot welk effect leidt. Daarbij biedt het de organisatie een mogelijkheid om de management effectiviteit in beeld te brengen. Hierdoor kan je niet alleen strategisch sturen maar ook operationeel een transitie te weeg brengen. Lees nu de  whitepaper:  Verbeter management effectiviteit met medewerkersonderzoeken

Deel dit artikel
Gerelateerde Blogs
Ervaar het zelf

Zelf Solkie een keertje uitproberen?