Feedback geven is eng

feedback-vragen-is-eng,-solkie-groei-door-te-vragen

Als je als organisatie wilt blijven ontwikkelen en groeien, is het geven en ontvangen van feedback enorm belangrijk. Toch zien we dat feedback meestal geen onderdeel vormt van onze dagelijkse omgangsvormen op de werkvloer. Vaak blijft het beperkt tot het jaarlijkse functioneringsgesprek of wordt het toegepast in projecten of bij incidenten. Een gemiste kans, want […]